• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Διεθνη

Πολιτιστικός -Εξωραϊστικός-Σύλλογος Τεμπλονίου: "Μας έχετε αφήσει εκτεθειμένους στη μόλυνση"

May 10, 2021 286

 

Με δελτίο τύπου ο Πολιτιστικός -Εξωραϊστικός-Σύλλογος Τεμπλονίου επισημαίνει μεταξύ άλλων: "Θέλοντας να αναδείξουμε για άλλη μια φορά το διαχρονικό περιβαλλοντικό έγκλημα που συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια σήμερα δίνουμε στην δημοσιότητα αποτελέσματα μετρήσεων του ΣΥΔΙΣΑ που έχουν γίνει πριν από 4 χρόνια ( το 2017) από την γεώτρηση παρακολούθησης εντός του ΧΥΤΑ. Τα αποτελέσματα από τότε έδειχναν πάρα πολύ υψηλά επίπεδα νιτρικών , βαρέων μετάλλων και άλλων επιβαρυντικών και μολυσματικών στοιχείων άκρως επικίνδυνων για τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα

Αναλυτικά:

ΜΑΣ ΕΧΕΤE ΑΦΗΣΕΙ ΕΚΤΕΘEIΜΈΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ

Επειδή θεωρούμε πως η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ΟΛΩΝ ΜΑΣ είναι καθήκον των αρμοδίων επανερχόμαστε για να τους υπενθυμίσουμε τις υποχρεώσεις τους που έως και σήμερα δεν έχουν υλοποιήσει ως όφειλαν.
Με μια σύντομη αναδρομή στα γεγονότα θυμίζουμε πως :
α) Πριν ένα χρόνο τον Μάιο του 2020 ο Σύλλογός μας πήρε δείγμα από τα ακατέργαστα στραγγίδια που έρρεαν (για είκοσι χρόνια και ρέουν ακόμα και σήμερα) στο παρακείμενο του ΧΥΤΑ ρέμα με τελικό αποδέκτη την λίμνη Μπρετάνου στα οποία έκανε αναλύσεις. Τα αποτέλεσμα έδειξαν ότι εμπεριέχουν πάρα πολύ υψηλά επίπεδα νιτρικών , βαρέων μετάλλων και άλλων επιβαρυντικών και μολυσματικών στοιχείων άκρως επικίνδυνων για το περιβάλλον ….. Ήταν υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τους αρμόδιους και τον Κερκυραϊκό λαό για το τι συμβαίνει γιαυτό και δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα. Παράλληλα ζητήσαμε από την Περιφερειακή Αρχή να πραγματοποιήσει εκτεταμένο έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή από τον Δημόκριτο για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να γίνουν ενέργειες για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας….Παρότι το θέμα συζητήθηκε στο Περιφερειακό συμβούλιο η απόφαση που πάρθηκε ήταν αρνητική κατά πλειοψηφία και επέλεξαν οι έλεγχοι αυτοί να γίνουν από το Γενικό χημείο του κράτους πράγμα που έκαναν και μας ενημέρωσαν ότι τα αποτελέσματα έδειχναν να είναι καθαρά…(???)
β) Τον Δεκέμβριο του 2020 ήρθαν στα χέρια μας αναλύσεις βαρέων μετάλλων που έγιναν από ιδιώτη σε ελιές της περιοχής όπου τα αποτελέσματά τους ήταν άκρως ανησυχητικά.
Στην συνέχεια για να υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία αλλά και διασταυρωμένες πληροφορίες στείλαμε δείγματα από ελιές και ελαιόλαδα της ευρύτερης περιοχής που τα αποτελέσματά τους έδειξαν επίσης ανιχνεύσιμα στοιχεία βαρέων μετάλλων. Σε κάποια από αυτά οι μονάδες που βρέθηκαν τα καθιστούσαν ακατάλληλα προς βρώση Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών επίσης τα δημοσιεύσαμε εκφράζοντας την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας ζητώντας εκ νέου από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος να πραγματοποιήσει το αίτημά μας για εκτεταμένο έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή από τον Δημόκριτο έτσι ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να γίνουν ενέργειες για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας….
O αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος τότε μας είπε ότι τον αιφνιδιάσαμε γιατί ήδη είχε κάνει επαφές με τον Δημόκριτο και ήταν θέμα ολίγων ημερών για να τακτοποιηθούν τα διαδικαστικά έτσι ώστε να ξεκινήσει ο έλεγχος σε ατμόσφαιρα επιφανειακό και υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα καθώς και σε προϊόντα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή.
Από τότε μέχρι σήμερα και παρότι έχουν περάσει 5 μήνες δεν έχει ξεκινήσει ακόμα κανένας έλεγχος .
Θέλοντας να αναδείξουμε για άλλη μια φορά το διαχρονικό περιβαλλοντικό έγκλημα που συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια σήμερα δίνουμε στην δημοσιότητα αποτελέσματα μετρήσεων του ΣΥΔΙΣΑ που έχουν γίνει πριν από 4 χρόνια ( το 2017) από την γεώτρηση παρακολούθησης εντός του ΧΥΤΑ. Τα αποτελέσματα από τότε έδειχναν πάρα πολύ υψηλά επίπεδα νιτρικών , βαρέων μετάλλων και άλλων επιβαρυντικών και μολυσματικών στοιχείων άκρως επικίνδυνων για τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.
Να αναφέρουμε επίσης ότι στα χέρια μας έχουν έρθει αναλύσεις ιδιωτών νερού γεωτρήσεων από την ευρύτερη περιοχή από τα έτη 2016 και 2018 επίσης επιβαρυμένα με βαρέα μέταλλα.
Επισημαίνουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία και τα αποτελέσματα αναλύσεων που αναφέρουμε έχουν παραδοθεί στον Εισαγγελέα στην τελευταία επίσκεψή μας τον Ιανουάριο του 2021
Ο νόμος Νόμος 3199/2003 : Προστασία και διαχείριση των υδάτων
Άρθρο 13 προβλέπει τα παρακάτω
Διοικητικές κυρώσεις :
1.Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και στους παραβάτες των όρων και των περιορισμών που καθορίζονται στις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 11, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από 200 ευρώ μέχρι 600.000 ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα, τη συχνότητα και την υποτροπή της παράβασης, ανεξάρτητα από την ποινική ή την αστική ευθύνη ή τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
2.Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ύστερα από αυτοψία, έκθεση διαπίστωσης της παράβασης και εισήγηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας.
Αρμόδια για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της παράβασης είναι και τα κλιμάκια Ελέγχων Ποιότητας Περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν. 1650/1986. Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
3.Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθμισης των υδάτων και ιδίως στην περίπτωση που το είδος ή η ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης των υδάτων υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι 1.500.000 ευρώ.
4.Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση των υδάτων, μπορεί να απαγορευθεί προσωρινά η λειτουργία της μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να πάψει οριστικά η ρύπανση ή η υποβάθμιση των υδάτων. Μπορεί επίσης να επιβληθεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας της, αν η επιχείρηση ή δραστηριότητα παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα ή αν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη. Η διακοπή επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση, αυτοψία και σχετική έκθεση διαπίστωσης της παράβασης της Διεύθυνσης Υδάτων. Με την πράξη επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας μπορεί να προβλέπεται και πρόστιμο από 500 ευρώ έως 50.000 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης.
5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή να καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής της κύρωσης και κάθε σχετικό θέμα.
Επειδή είναι γνωστές σε όλους οι μέχρι τώρα αυθαιρεσίες που έχουν γίνει στον ΧΥΤΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια
Επειδή όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι μιλάμε για υπαρκτό περιβαλλοντικό έγκλημα εν εξελίξει που κανείς δεν θέλει να δει
Επειδή θεωρούμε πως έχουν στα χέρια τους όλοι οι αρμόδιοι στοιχεία τέτοια που θα ήταν αυτονόητο πριν τον σχεδιασμό της ΜΕΑ στον ίδιο χώρο να έχουν φροντίσει για να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο
Και επειδή όταν μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα που αφορά ΟΛΟΥΣ αυτό ξεπερνά κάθε πολιτική παράταξη
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Α) Από τον φορέα να δώσει στην δημοσιότητα τα στοιχεία της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΑ που έχει μέχρι και σήμερα
Β) Από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΙΝ να παρουσιάσει τα στοιχεία εκείνα από τις μετρήσεις που όπως επικαλούνται είχαν γίνει το 2010 από τον Δημόκριτο έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους και υπάρξουν συμπεράσματα για την σοβαρότητα της κατάστασης καθώς επίσης και να πραγματοποιήσει ΑΜΕΣΑ ως οφείλει την δέσμευση- υποχρέωση για εγκατάσταση του Δημόκριτου
Γ) Καλούνε σύσσωμους τους επικεφαλής των παρατάξεων Α και Β βαθμού τα επιτελεία τους καθώς και όσους έχουν αρμοδιότητες επί του θέματος που καταγγέλλουμε, να ασκήσουν ανάλογες πιέσεις και να προβούν σε ενέργειες τέτοιες ώστε να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα της νομοθεσίας για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και το μέλλον της τοπικής κοινωνίας.
Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για κανέναν.
Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

Εμπόριο "ΤΖΗΛΙΟΣ"

Mirsinies' garden, restaurant-cafe

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Illusions Hair Studio

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

Χόβολη

 

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search