«Οι εξελίξεις στη λειτουργία του Βίδο συνεχίζουν να δημιουργούν πολλά ερωτηματικά και ανησυχία για το