• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Λάθη σε σχολικά βιβλία: Είναι το ΑΕΠ της Ελλάδας υψηλότερο από το...Μονακό;

July 02, 2022 493
Απίθανα «μαργαριτάρια» σε σχολικά βιβλία εντόπισαν εκπαιδευτικοί

Απίθανα λάθη στα σχολικά βιβλία της Γεωγραφίας και της Βιολογίας της Β Γυμνασίου, εντόπισε ομάδα από 12 εκπαιδευτικούς.

Με αφορμή αυτά τα σφάλματα, οι εκπαιδευτικοί κάνουν την πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρεί και να ανανεώνει τα σχολικά βιβλία.

 

«Κατά την γνώμη μας, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο όπου θα γίνεται ουσιαστική κι εποικοδομητική διαβούλευση - συζήτηση πάνω στα βιβλία, με στόχο τη βελτίωσή τους. Κάτι τέτοιο, θεωρούμε, θα είναι προς όφελος και της διδακτικής αλλά και της μαθησιακής διαδικασίας», τονίζουν. Ας δούμε τα ευρήματα:

 

Είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας υψηλότερο από το αντίστοιχο του Μονακό;

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Το βιβλίο Γεωγραφίας της Β´ Γυμνασίου μας λέει ακριβώς αυτό: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του Μονακό. Το βιβλίο στον πίνακα που παραθέτει στο Μάθημα 25 με τίτλο «Η πολιτική διαίρεση της Ευρώπης» αναφέρει ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας (μάλλον το 2006, αν κρίνουμε από την επεξήγηση κάτω από τον πίνακα με τίτλο «Τα κράτη της Ευρώπης το 2006») ανέρχεται σε 30.500 $. Επειδή το βιβλίο δεν παραθέτει την πηγή από την οποία αντλήθηκε η συγκεκριμένη πληροφορία, προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε ότι το 2006 σε κάθε Έλληνα αντιστοιχούσε ακαθάριστο εγχώριο προϊόν περί τα τριάντα χιλιάδες δολάρια.

Από τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας1, είδαμε ότι το 2006 η Ελλάδα είχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ 24.822 $. Δηλαδή το βιβλίο παραθέτει έναν αριθμό 1/4 περίπου (23 % για την ακρίβεια) παραπάνω απ’ ό,τι ίσχυε τότε. Στην πραγματικότητα, τα 30.500 $ δεν βρήκαμε πουθενά να αφορούν στην Ελλάδα, όσο φιλότιμη προσπάθεια κι αν καταβάλαμε.

 

Η δε κατάσταση, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται πολύ πιο τραγική. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2019, ανερχόταν στα 19.134 $. Συνεπώς, το ποσό που παραθέτει το βιβλίο είναι κατά 60 % (59,4 % για την ακρίβεια) πάνω από αυτό που ίσχυε τρία χρόνια πριν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αν ταξινομήσει κανείς τις χώρες της Ευρώπης σύμφωνα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, έτσι όπως αναγράφεται στο βιβλίο Γεωγραφίας της Β´ Γυμνασίου, βρίσκεται μπροστά στην «ευχάριστη» έκπληξη σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το Μονακό! Για την τελευταία, μάλιστα, το βιβλίο αναφέρει ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της είναι μόλις 30.000 $, τη στιγμή που το 2006 ήταν 134.049 $ και το 2019, 189.487 $. Οι πραγματικές τιμές είναι 4.5 φορές (το 2006) και 6.3 φορές (το 2019) πάνω από την τιμή που δίνει το βιβλίο. Όμως τα σφάλματα του βιβλίου δεν περιορίζονται στον εν λόγω πίνακα2.

Στο τέλος του άρθρου παραθέτουμε τον πίνακα του βιβλίου3 -για του λόγου το αληθές- και τον πίνακα4 όπως, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι σήμερα.

Μεταδίδεται η φυματίωση με τη σκόνη;

Στα προβλήματα που εντοπίσαμε ανήκει και η αναφορά στο κεφάλαιο 4.2 «Ασθένειες» του βιβλίου της Βιολογίας της Β´ και Γ´ Γυμνασίου ότι η σκόνη αποτελεί φορέα της φυματίωσης χωρίς καμία ειδική επεξήγηση! Θα μπορούσε, λοιπόν, να κολλήσει κανείς φυματίωση ξεσκονίζοντας;

Η φυματίωση είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια που μεταδίδεται μέσω των εκκρίσεων ασθενών από το στόμα και τη μύτη. Οφείλεται στο βακτήριο Mycobacterium tuberculosis, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και μπορεί να μείνει για καιρό πάνω στις επιφάνειες όπου καταλήγουν τα σταγονίδια από τις εκκρίσεις των νοσούντων.

Υπάρχει η περίπτωση να μεταδοθεί η ασθένεια με τη σκόνη υπό την προϋπόθεση ότι στο χώρο υπάρχει κάποιος που νοσεί. Η σκόνη, όμως, αυτή καθεαυτή δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο μετάδοσης. Αν και το βιβλίο αναφέρει ότι «η σκόνη μπορεί να περιέχει κάποιους μικροοργανισμούς και να τους μεταφέρει πολύ μακριά», εντούτοις, στον πίνακα

    1. που παραθέτει παρακάτω, ουδεμία αναφορά κάνει στο γεγονός ότι, για να γίνει η μετάδοση της φυματίωσης με τη σκόνη, θα πρέπει αυτή, πρώτα, να φέρει το βακτήριο. Επίσης, δεν διευκρινίζεται το νόημα της έκφρασης «πολύ μακριά». Πόσο μακριά; Από πόλη σε πόλη; Από χώρα σε χώρα;

Στη διεθνή βιβλιογραφία η φυματίωση καταγράφεται ως ασθένεια που μεταδίδεται μέσω του αέρα, όταν ένας ασθενής εκκρίνει τα βακτήρια μέσω π.χ. του βήχα, της ομιλίας, του φτερνίσματος, τα οποία, στη συνέχεια, εισπνέονται από τους ανθρώπους γύρω του. Αφού το βιβλίο στον πίνακα 4.1 έχει την επιλογή «Σταγονίδια», θεωρούμε ότι και η φυματίωση θα πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία αυτή. Είναι, πιστεύουμε, σημαντικό το βιβλίο να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές στις περιγραφές του και ειδικά σε θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας.

Προτάσεις

Σε κάθε σχολικό βιβλίο οι πληροφορίες και τα αριθμητικά στοιχεία θα πρέπει να αναθεωρούνται και να επικαιροποιούνται. Παράλληλα, θα πρέπει να αναφέρονται οι πηγές από τις οποίες αντλούνται οι πληροφορίες τόσο για λόγους σωστής επιστημονικής

πρακτικής όσο και για λόγους αξιοπιστίας. Δεν είναι αποδεκτό να πρέπει τα παιδιά να διαβάζουν από βιβλία απαρχαιωμένα και με αμφιβόλου ορθότητας στοιχεία. Καλό θα ήταν επίσης, τα βιβλία να αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να γίνονται προτάσεις για τη βελτίωσή τους από όλους τους εμπλεκόμενους.

Προτείνουμε τη δημιουργία ενός εθνικού ηλεκτρονικού αποθετηρίου (repository) όπου συμβαλλόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν, για διαβούλευση και συζήτηση, τις παρατηρήσεις τους αναφορικά αυτά που εντοπίζουν στα σχολικά βιβλία. Επίσης, από το αποθετήριο αυτό, θα μπορεί να αντλείται η κρίσιμη πληροφορία όταν τα βιβλία θα αναθεωρούνται. Θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ τα σχολικά βιβλία να μην μένουν στάσιμα αλλά να αποτελούν χρήσιμα εγχειρίδια – τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές - που θα ανανεώνονται με τα νέα δεδομένα των καιρών.

Παραπομπές

1 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

2 Για παράδειγμα, στο Μάθημα 17 – «Τα βουνά και οι πεδιάδες στη ζωή των Ευρωπαίων», στο κομμάτι με τον τίτλο «Συνεργάζομαι στην τάξη», υπάρχει πίνακας που συγκρίνει την Ελβετία και την Πολωνία σε διάφορα επίπεδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται στον πίνακα αυτόν δεν μας γίνεται γνωστό από πού αντλήθηκαν και πότε. Για παράδειγμα, μας αναφέρει ότι η Ελβετία έχει 1.371 «ευρεσιτεχνίες» ενώ η Πολωνία 1.045. Ωστόσο δεν καθίσταται σαφές εάν οι αριθμοί αυτοί αφορούν σε ένα συγκεκριμένο έτος ή σε χρονικό εύρος κι αν αφορούν στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν ή στις ευρεσιτεχνίες που κατοχυρώθηκαν. Πάντως, από τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και της WIPO – World Intellectual Property Organization (https://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD) παρατηρήσαμε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία που δίνει το βιβλίο και στις τιμές που δίνουν οι διεθνείς οργανισμοί (π.χ. για την Ελβετία, ο αριθμός κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών ανήλθε στις 5.444 και για την Πολωνία στις 2.538 για το έτος 2020).

3 Ο πίνακας του βιβλίου. Τα κελιά με κίτρινο είναι επίσης λανθασμένα, μια που η διαίρεση του πληθυσμού, όπως τον αναφέρει ο πίνακας, με την έκταση δίνει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα (το 486 θα έπρεπε να είναι 459 και το 47 θα έπρεπε να είναι 45).

 

 

Α/ Α

 

 

Kράτος

 

 

Πρωτεύουσα

 

 

Περιοχή Ευρώπης

 

 

Πληθυσμός

 

Έκταση (τετρ.

χλμ.)

Πυκνότητ α

πληθυσμο ύ

(κάτ./τετρ

. χλμ.)

 

Κατά κεφαλή ν Α.Ε.Π.

(σε $)

1

Άγιος Μαρίνος

Άγιος Μαρίνος

Νότια

28.000

61

486

34100

2

Αλβανία

Τίρανα

Νοτιοανατολι

κή

3.874.000

28.748

135

5500

3

Ανδόρα

Ανδόρα Λα Βέλια

Νοτιοδυτική

71.822

468

154

38800

4

Αυστρία

Βιέννη

Κεντρική

8.117.754

83.845

97

39000

5

Βατικανό

Βατικανό

Νότια

821

0,44

1.866

 

6

Βέλγιο

Βρυξέλλες

Δυτική

10.511.500

30.518

345

36500

 

7

Βόρεια Μακεδονία

 

Σκόπια

Νοτιοανατολι κή

 

2.038.500

 

25.713

 

79

 

8400

 

8

Βοσνία- Ερζεγοβίνη

 

Σαράγεβο

Νοτιοανατολι κή

 

4.552.200

 

51.129

 

89

 

6600

9

Βουλγαρία

Σόφια

Νοτιοανατολι κή

7.679.300

110.994

69

11800

10

Γαλλία

Παρίσι

Δυτική

63.392.150

543.965

117

33800

11

Γερμανία

Βερολίνο

Κεντρική

82.111.000

356.974

230

34400

12

Δανία

Κοπεγχάγη

Κεντρική

5.447.100

43.094

127

37400

13

Ελβετία

Βέρνη

Κεντρική

7.507.300

39.988

188

39800

14

Ελλάδα

Αθήνα

Νοτιοανατολι

κή

11.171.000

131.957

85

30500

15

Εσθονία

Ταλίν

Ανατολική

1.344.700

45.227

30

21800

16

Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο

Βορειοδυτική

60.393.000

241.752

250

35300

17

Ιρλανδία

Δουβλίνο

Βορειοδυτική

4.209.000

70.285

60

45600

18

Ισλανδία

Ρέικιαβικ

Βορειοδυτική

307.670

103.000

3

39400

19

Ισπανία

Μαδρίτη

Νοτιοδυτική

44.474.630

504.782

88

33700

20

Ιταλία

Ρώμη

Νότια

58.751.200

301.302

195

31000

21

Κροατία

Ζάγκρεμπ

Νοτιοανατολι

κή

4.442.800

56.538

79

15500

22

Κύπρος

Λευκωσία

Νοτιοανατολι

κή

778.550

9.251

84

27100

23

Λετονία

Ρίγα

Ανατολική

2.281.300

64.589

35

17700

24

Λευκορωσία

Μινσκ

Ανατολική

9.274.700

207.595

47

10200

25

Λιθουανία

Βίλνιους

Ανατολική

3.385.000

65.300

52

16700

26

Λιχτενστάιν

Βαντούζ

Κεντρική

35.175

160

220

25000

27

Λουξεμβούρ γο

Λουξεμβούρ γο

Δυτική

459.500

2.586

178

80800

28

Μάλτα

Βαλέτα

Νότια

406.020

316

1.285

23200

29

Μαυροβούνι ο

Ποντγκόριτσ α

Νοτιοανατολι κή

631.000

14.026

45

3800

30

Μολδαβία

Κισινάου

Ανατολική

4.320.500

33.700

128

2200

31

Μονακό

Μονακό

Νότια

32.670

2

16.335

30000

32

Νορβηγία

Όσλο

Βόρεια

4.681.200

323.877

15

55600

33

Ολλανδία

Άμστερνταμ

Δυτική

16.358.000

41.865

391

38600

34

Ουγγαρία

Βουδαπέστη

Κεντρική

10.064.000

93.030

108

19500

35

Ουκρανία

Κίεβο

Ανατολική

46.300.000

603.700

77

6900

36

Πολωνία

Βαρσοβία

Κεντρική

38.125.500

312.685

122

16200

37

Πορτογαλία

Λισαβόνα

Νοτιοδυτική

10.569.600

92.389

115

21800

38

Ρουμανία

Βουκουρέστι

Νοτιοανατολι κή

21.565.200

237.500

91

11100

39

Ρωσία*

Μόσχα

Ανατολική

141.377.75

0

17.540.00

0

8

14600

40

Σερβία

Βελιγράδι

Νοτιοανατολι

κή

10.150.300

88.361

115

7700

41

Σλοβακία

Μπρατισλάβ α

Κεντρική

5.393.650

49.036

110

19800

42

Σλοβενία

Λιουμπλιάνα

Νοτιοανατολι

κή

2.010.400

20.253

99

27300

43

Σουηδία

Στοκχόλμη

Βόρεια

9.113.300

449.964

20

36900

44

Τουρκία*

Άγκυρα

Νοτιοανατολι κή

73.427.000

780.580

94

9400

45

Τσεχία

Πράγα

Κεντρική

10.287.200

78.864

131

24400

46

Φινλανδία

Ελσίνκι

Βόρεια

5.277.000

338.144

16

35500

4 Ο πίνακας όπως προτείνουμε να είναι, με τα στοιχεία του 2019. Στην γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης ανήκουν και πέντε άλλες χώρες: το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, η Γεωργία και το νεοσυσταθέν κράτος Κόσοβο. Οι στήλες που είναι σκιασμένες, δεν έχουν υποστεί αλλαγές.

 

 

 

Α/ Α

 

 

 

Kράτος

 

 

 

Πρωτεύου σα

 

 

 

Περιοχή Ευρώπης

 

 

 

Πληθυσ μός

 

 

Έκταση (τετρ.

χλμ.)

 

Πυκνότη τα πληθυσ μού

(κάτ./τε τρ. χλμ.)

Κατά κεφαλή ν Α.Ε.Π.

(σε $) - Παγκόσ μια Τράπεζ

α 2019

Κατά κεφαλή ν Α.Ε.Π.

(σε $) - Παγκόσ μια Τράπεζ

α 2006

1

Άγιος Μαρίνος

Άγιος Μαρίνος

Νότια

33.931

61

556

47731

64261

2

Αλβανία

Τίρανα

Νοτιοανατο

λική

2.876.59

1

28.748

100

5396

2973

3

Ανδόρα

Ανδόρα Λα Βέλια

Νοτιοδυτικ ή

77.281

468

165

40897

42675

4

Αυστρία

Βιέννη

Κεντρική

8.823.05

4

83.845

105

50114

40669

5

Βατικανό

Βατικανό

Νότια

453

0,44

1030

 

 

6

Βέλγιο

Βρυξέλλες

Δυτική

11.358.3

57

30.518

372

46591

38705

 

7

Βόρεια Μακεδονί α

 

Σκόπια

Νοτιοανατο λική

2.103.72

1

 

25.713

 

82

 

6070

 

3363

 

8

Βοσνία- Ερζεγοβίν η

 

Σαράγεβο

Νοτιοανατο λική

3.531.15

9

 

51.129

 

69

 

6120

 

3417

9

Βουλγαρία

Σόφια

Νοτιοανατο λική

7.101.85

9

110.994

64

9879

4523

10

Γαλλία

Παρίσι

Δυτική

67.348.0

00

543.965

124

40579

36474

11

Γερμανία

Βερολίνο

Κεντρική

82.800.0

00

356.974

232

46795

36354

12

Δανία

Κοπεγχάγη

Κεντρική

5.748.79

6

43.094

133

59776

52027

13

Ελβετία

Βέρνη

Κεντρική

8.401.12

0

39.988

210

85335

59301

14

Ελλάδα

Αθήνα

Νοτιοανατο

λική

10.768.4

77

131.957

82

19134

24822

15

Εσθονία

Ταλίν

Ανατολική

1.328.43

9

45.227

29

23398

12639

16

Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο

Βορειοδυτικ ή

66.040.2

29

241.752

273

43070

44654

17

Ιρλανδία

Δουβλίνο

Βορειοδυτικ

ή

4.761.86

5

70.285

68

80887

54329

18

Ισλανδία

Ρέικιαβικ

Βορειοδυτικ

ή

350.710

103.000

3

68941

57493

19

Ισπανία

Μαδρίτη

Νοτιοδυτικ

ή

46.698.1

51

504.782

93

29554

28389

20

Ιταλία

Ρώμη

Νότια

60.589.4

45

301.302

201

33642

33530

21

Κροατία

Ζάγκρεμπ

Νοτιοανατο

λική

3.888.52

9

56.538

69

15312

11797

22

Κύπρος

Λευκωσία

Νοτιοανατο

λική

1.170.12

5

9.251

126

29206

26729

23

Λετονία

Ρίγα

Ανατολική

1.907.67

5

64.589

30

17927

9723

24

Λευκορωσ ία

Μινσκ

Ανατολική

9.504.70

0

207.595

46

6838

3847

25

Λιθουανία

Βίλνιους

Ανατολική

2.800.66

7

65.300

43

19576

9231

26

Λιχτενστάι ν

Βαντούζ

Κεντρική

38.111

160

238

175814

114374

27

Λουξεμβο ύργο

Λουξεμβο ύργο

Δυτική

602.005

2.586

233

113219

90789

28

Μάλτα

Βαλέτα

Νότια

445.426

316

1410

30186

16724

29

Μαυροβο ύνιο

Ποντγκόρι τσα

Νοτιοανατο λική

642.550

14.026

46

8911

4426

30

Μολδαβία

Κισινάου

Ανατολική

3.434.54

7

33.700

102

4492

1183

31

Μονακό

Μονακό

Νότια

38.400

2

19200

189487

134049

32

Νορβηγία

Όσλο

Βόρεια

5.295.61

9

323.877

16

75720

74148

33

Ολλανδία

Άμστερντα μ

Δυτική

17.271.9

90

41.865

413

52476

44901

34

Ουγγαρία

Βουδαπέσ τη

Κεντρική

9.797.56

1

93.030

105

16736

11493

35

Ουκρανία

Κίεβο

Ανατολική

42.418.2

35

603.700

70

3661

2391

36

Πολωνία

Βαρσοβία

Κεντρική

38.422.3

46

312.685

123

15732

9035

37

Πορτογαλί α

Λισαβόνα

Νοτιοδυτικ ή

10.379.5

37

92.389

112

23331

19839

38

Ρουμανία

Βουκουρέ στι

Νοτιοανατο λική

19.638.0

00

237.500

83

12899

5757

39

Ρωσία*

Μόσχα

Ανατολική

144.526.

636

17.540.

000

8

11498

6920

40

Σερβία

Βελιγράδι

Νοτιοανατο

λική

7.040.27

2

88.361

80

7417

4383

41

Σλοβακία

Μπρατισλ άβα

Κεντρική

5.435.34

3

49.036

111

19304

13171

42

Σλοβενία

Λιουμπλιά να

Νοτιοανατο λική

2.066.88

0

20.253

102

25943

19673

43

Σουηδία

Στοκχόλμη

Βόρεια

10.151.5

88

449.964

23

51939

46594

44

Τουρκία*

Άγκυρα

Νοτιοανατο λική

84.680.2

73

780.580

108

9122

8102

45

Τσεχία

Πράγα

Κεντρική

10.610.9

47

78.864

135

23660

15262

46

Φινλανδία

Ελσίνκι

Βόρεια

5.509.71

7

338.144

16

48629

41223

47

Αζερμπαϊτ ζάν

Μπακού

Ανατολική

10.164.4

64

86.600

117

4806

2473

48

Αρμενία

Γιερεβάν

Ανατολική

2.963.90

0

29.743

100

4605

2158

49

Γεωργία

Τιφλίδα

Ανατολική

3.688.64

7

69.700

53

4698

1996

50

Καζακστά

ν

Νουρ-

Σουλτάν

Ανατολική

19.082.4

67

2.724.9

00

7

9813

5292

51

Κόσοβο

Πρίστινα

Νοτιοανατο λική

1.935.25

9

10.887

178

4416

 

Οι εκπαιδευτικοί

1.    Βογιατζάκη Χρυσούλα, ΠΕ80
2.    Γερογιάννη Μαρία, ΠΕ02
3.    Γραικού Μαρία, ΠΕ11
4.    Καβουσανάκη Ελευθερία, ΠΕ04.01
5.    Κωστάκης Μιχαήλ, ΠΕ01
6.    Λυσίτσα Χρυσούλα, ΠΕ03
7.    Μανασάκη Μαρία, ΠΕ02
8.    Νικολόπουλος Κων/νος, ΠΕ03
9.    Ντισπυράκης Γεώργιος, ΠΕ86
10.    Παπαευθυμίου Ευθυμία, ΠΕ06
11.    Τεκονάκη Μαρία, ΠΕ02
12.    Τσικνάκη Χρυσάνθη, ΠΕ02

Αναδημοσίευση από alfavita.gr

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« September 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search