• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Καταγγελία επί της κατάταξης των υποψηφίων του Επικουρικού Πίνακα της 3εα/2022 (Πίνακες Ειδικής Αγωγής για την πρόσληψη αναπληρωτών)

August 03, 2022 852

Καταγγελία επί της κατάταξης των υποψηφίων του Επικουρικού Πίνακα της 3εα/2022 Προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ.

Αξιότιμοι-ες,

 


Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 υπό τον τίτλο «Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» του κεφαλαίου Δ΄ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ» της 3ΕΑ/2022 Προκήρυξης, όπου διευκρινίζεται ότι «Η κατοχή πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν (παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει).

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης» όπως επίσης τα παρακάτω οριζόμενα σχετικά με την πιστοποίηση της διδακτικής επάρκειας, όπου αναφέρεται ότι «Ως εκ τούτου, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται εξ ορισμού με την αποφοίτηση από το υπό κρίση Τμήμα, ήτοι για τους αποφοίτους: α) παιδαγωγικών τμημάτων που εντάσσονται στους εκπ/κούς κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ61,ΠΕ03» και «Λοιποί υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν ότι κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, οφείλουν να προσκομίσουν ένα από τα ρητώς αναφερόμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ε» γίνεται κατανοητό και σαφέστατο ότι συγκεκριμένοι κλάδοι, όπως αυτοί αναφέρονται στο ως ανωτέρω αναφερόμενο σημείο της προκήρυξης, διαθέτουν εξ ορισμού παιδαγωγική επάρκεια, την οποία ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να δηλώσουν πως διαθέτουν και πολύ περισσότερο να την αποδείξουν.


Κατά την έκδοση των προσωρινών πινάκων της 3ΕΑ/2022 Προκήρυξης, διαπιστώθηκε ότι υποψήφιοι, των οποίων το πτυχίο εξ ορισμού κατοχυρώνει την παιδαγωγική επάρκεια, τέθηκαν σε χαμηλότερη σειρά κατάταξης παρόλο που κατέχουν περισσότερα μόρια μεταξύ των συνυποψηφίων τους με μόνο κριτήριο τη δήλωση κατοχής της παιδαγωγικής επάρκειας στη σχετική αίτησή τους, η οποία σύμφωνα με την γραμματική και τελολογική ερμηνεία της προκήρυξης δε συνιστά αξιοκρατική διάκριση μεταξύ των συνυποψηφίων.

Εφόσον, λοιπόν, όλοι οι υποψήφιοι του ίδιου πίνακα διαθέτουν εξ ορισμού την παιδαγωγική επάρκεια, δεν υφίσταται αξιολογική διάκριση αυτών, τουλάχιστον ως προς τούτο. Εμφανώς το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε από το ΑΣΕΠ για την κατάταξη των υποψηφίων είναι η (μη προβλεπόμενη κατά την προκήρυξη) δήλωση της παιδαγωγικής επάρκειας και όχι η κατοχή της ή μη.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την επανέκδοση των προσωρινών πινάκων της 3εα/2022 προκήρυξης με τη δίκαιη κατάταξη των υποψηφίων, πριν εξωθηθούν αδίκως οι υποψήφιοι στη διαδικασία της υποβολής ένστασης επιβαρυνόμενοι οικονομικά με το κόστος της καταβολής παραβόλου και της περαιτέρω ψυχικής εξουθένωσής τους. Κατά τα άλλα οι κατωτέρω υποψήφιοι επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους, διότι υφίστανται οφθαλμοφανή αδικία.

Με εκτίμηση οι υποψήφιοι της 3εα/2022 Προκήρυξης
    Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« September 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search