• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Εκπαιδευτικοί Πειραιά: Όλες -οι στην απεργία αποχή από τις ΥΑ για Μέντορες/Συντονιστές - Οδηγίες & Εξώδικο

October 02, 2022 226

 

"Η Απεργία-Αποχή συνιστά μία νόμιμη μορφή πάλης και η συμμετοχή σε αυτή δεν μπορεί να επιφέρει κανενός είδους πειθαρχική ποινή. Σε κάθε περίπτωση και πέρα από την στενά νομική πλευρά του ζητήματος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγώνες δεν είναι νόμιμοι ή παράνομοι – είναι δίκαιοι και αναγκαίοι. Και η καλύτερη «κάλυψη» είναι η μαζικότητά τους." Τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και παραθέτει συγκεκριμένες οδηγίες μεταξύ των οποίων: 

Για την συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή, καταθέτουμε υπογεγραμμένη τη δήλωση που ακολουθεί στο τέλος, από την Τρίτη 4/10/2022.

Προτρέπουμε να κατατίθεται συλλογικά-ομαδικά και όχι ατομικά . 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πειραιά, οι δηλώσεις και το Εξώδικο

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Επιδόθηκε την Τρίτη 27/9 προς τους αρμόδιους φορείς το εξώδικο της ΕΛΜΕ Πειραιά (επισυνάπτεται), που περιέχει την κήρυξη της Απεργίας-Αποχής, ενάντια στις Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθμόν Φ12/102913/ΓΔ4 (“Ενδοσχολικός Συντονιστής”) και Φ12/102919/ΓΔ4 (“Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας”). Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων είναι προαιρετική.

Καλούμε τους συναδέλφους/συναδέλφισσες να πάρουν μέρος:

· σε περίπτωση ορισμού, χωρίς τη θέλησή τους από το Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας.

· σε περίπτωση που δεν έχουν οριστεί Μέντορες/Συντονιστές, αλλά υποχρεώνονται να εκτελέσουν σχετικές εργασίες από τον Μέντορα/Συντονιστή που έχει οριστεί στο σχολείο τους.

· είναι προφανές ότι συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή μπορούν να δηλώσουν και οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες Διευθυντές/Διευθύντριες.

Για την συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή, καταθέτουμε υπογεγραμμένη τη δήλωση που ακολουθεί στο τέλος, από την Τρίτη 4/10/2022.

Προτρέπουμε να κατατίθεται συλλογικά-ομαδικά και όχι ατομικά (αν και δεν αλλάζει κάτι ως προ το τυπικό σκέλος). Δεν υπογράφουμε, δεν καταθέτουμε κανένα άλλο κείμενο.

Η Απεργία-Αποχή συνιστά μία νόμιμη μορφή πάλης και η συμμετοχή σε αυτή δεν μπορεί να επιφέρει κανενός είδους πειθαρχική ποινή. Σε κάθε περίπτωση και πέρα από την στενά νομική πλευρά του ζητήματος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγώνες δεν είναι νόμιμοι ή παράνομοι – είναι δίκαιοι και αναγκαίοι. Και η καλύτερη «κάλυψη» είναι η μαζικότητά τους.

Διευκρινίζουμε, επίσης, ότι η απόφασή του Δικαστηρίου που έκρινε παράνομη την Απεργία-Αποχή που κήρυξε η ΔΟΕ, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την Απεργία-Αποχή που κήρυξε η ΕΛΜΕ Πειραιά. Απαιτείται προσφυγή εκ νέου από το ΥΠΑΙΘ και νέα δικαστική απόφαση που να κρίνει παράνομη την κήρυξη Απεργίας-Αποχής που έκανε το δικό μας σωματείο. Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι Απεργία-Αποχή για Μέντορες-Συντονιστές κήρυξε και η ΑΔΕΔΥ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μετά από αίτημα της ΔΟΕ (επισυνάπτεται η απόφαση της ΑΔΕΔΥ).

Τέλος, συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει ο/η συνάδελφος/συναδέλφισσα.

Για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη, θα υπάρχει νέα ενημέρωση.

Δηλώσεις συμμετοχής

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ

___________ ___________ _________

 

 

ΔΗΛΩΣΗ

Σήμερα, ________________2022, ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η εκπαιδευτικός του ______ (ΣΧΟΛΕΊΟ)_______________, δηλώνω δια της παρούσας, ότι συμμετέχω στην προκηρυχθείσα εκ μέρους της ΕΛΜΕ Πειραιά από 26-9-2022 απεργία – αποχή. Συγκεκριμένα, δυνάμει της ως άνω προκηρυχθείσας απεργίας, απέχω:

(α) από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρ. 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει από την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

(β) από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Παιδαγωγικών Συμβούλων- Μεντόρων (όπως αυτά περιγράφονται στο άρ. 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει με την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω απεργία- αποχή των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκπροσωπεί η ΕΛΜΕ Πειραιά, από συγκεκριμένες ενέργειες, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. Η δε συμμετοχή μας στην εν λόγω απεργία αποτελεί νόμιμο δικαίωμα έκαστου εξ ημών, που απορρέει από την συνταγματικά κατοχυρωμένη συνδικαλιστική ελευθερία κάθε εργαζόμενου.

Ο/Η εκπαιδευτικός του _________ ___________

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ

___________ ___________ _________

 

ΔΗΛΩΣΗ

Σήμερα, ________________2022, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του ______ (ΣΧΟΛΕΊΟ)_______________, δηλώνουμε δια της παρούσας, ότι συμμετέχουμε στην προκηρυχθείσα εκ μέρους της ΕΛΜΕ Πειραιά από 26-9-2022 απεργία – αποχή. Συγκεκριμένα, δυνάμει της ως άνω προκηρυχθείσας απεργίας, απέχουμε:

(α) από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρ. 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει από την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

(β) από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Παιδαγωγικών Συμβούλων- Μεντόρων (όπως αυτά περιγράφονται στο άρ. 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει με την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω απεργία- αποχή των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκπροσωπεί η ΕΛΜΕ Πειραιά, από συγκεκριμένες ενέργειες, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. Η δε συμμετοχή μας στην εν λόγω απεργία αποτελεί νόμιμο δικαίωμα έκαστου εξ ημών, που απορρέει από την συνταγματικά κατοχυρωμένη συνδικαλιστική ελευθερία κάθε εργαζόμενου.

Οι εκπαιδευτικοί του _________ ___________

ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ΕΛΜΕ Πειραιά γνωστοποίησε με εξώδικο την απόφασή της για απεργία-αποχή των μελών της από κάθε καθήκον που σχετίζεται αφενός με τον ενδοσχολικό συντονιστή και αφετέρου με τον μέντορα, θεσμοί που καθιερώνονται με τον τελευταίο νόμο για τη λειτουργία των σχολείων.

 

Το εξώδικο απευθύνεται προς το Υπουργείο Παιδείας (Νίκη Κεραμέως), το Υπουργείο Εσωτερικών (Μάκης Βορίδης) και στη Διεύθυνηση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Διονύσης Αναστασόπουλος) και μ' αυτό η ΕΛΜΕ Πειραιά ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση, και κυρίως προς το Υπουργείο Παιδείας, ότι η κινητοποίησή τους "προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/1982 όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια δικαστήρια και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας" όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο εξώδικο.

Με τη νομική αυτή η κίνηση η ΕΛΜΕ Πειραιά επιχειρεί να αποφύγει το ενδεχόμενο της προσφυγής από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας στα δικαστήρια, επιλογή που προτίμησε (για πολλοστή φορά) το Υπουργείο με την αντίστοιχη κινητοποίηση της ΔΟΕ την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Δικαστήριο κήρυξε την απεργία-αποχή της ΔΟΕ παράνομη αλλά όχι και καταχρηστική βασιζόμενη στις πρόσφατες διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τις απεργίες.

Στο εξώδικο της ΕΛΜΕ Πειραιά γνωστοποιείται αναλυτικά ότι "μετά την παρέλευση τεσσάρων πλήρων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και την παύση κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων για τον Ενδοσχολικό Συντονιστή και τον Μέντορα κηρύσσεται απεργία-αποχή όλων των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από την ΕΛΜΕ Πειραιά από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την εφαρμογή των ως άνω διαδικασιών".