• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Δεν απαντάμε σε μηνύματα - Συμμετέχουμε στην απεργία - αποχή από την αξιολόγηση!

March 14, 2023 128
Α ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Περιστέρι)
Για την ατομική αξιολόγηση εκπ/κων, για τους Νεοδιόριστους Συναδέλφους – Βήματα υλοποίησης της Απεργίας Αποχής

Σε όλη τη χώρα αρκετοί νέοι Σύμβουλοι που έχουν τοποθετηθεί, (επίδοξοι αυριανοί "αξιολογητές"/ επιθεωρητές), άρχισαν να στέλνουν μηνύματα στους νεοδιόριστους συναδέλφους του 2020 και 2021 για να ξεκινήσουν τη λεγόμενη αξιολόγηση για τη μονιμοποίησή τους! Το ίδιο αναμένεται μετά την τοποθέτηση Συμβούλων και στις άλλες περιοχές.  Όλες οι  ΕΛΜΕ, όπως και η πρόσφατη Συνέλευση Προέδρων έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην διαδικασία «επιμορφώσεων» των νεοδιόριστων όσο και την φερόμενη ατομική «αξιολόγηση», ενωμένα και οργανωμένα, με αγώνα διαρκείας, έχουν διατρανώσει ότι είναι αποφασισμένο  να εμποδιστεί το καταστροφικό έργο ενάντια στο δημόσιο σχολείο, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση δεν θα περάσει!

Το παρόν σημείωμα αποτελεί ενημέρωση και οδηγίες για τις ενέργειες των νεοδιορίστων και των υπόλοιπων συναδέλφων μας, προκειμένου να αντιταχθούν στις παραπάνω προκλήσεις μηνυμάτων και τα υπόλοιπα:

1. Προφανώς ενημερώνουμε άμεσα την ΕΛΜΕ, ότι γίναμε αποδέκτης οποιουδήποτε  μηνύματος από σχολικό σύμβουλο-επιθεωρητή.

2. Δεν απαντάμε στο μήνυμα και δεν "μπαίνουμε" στην ειδική πλατφόρμα αξιολόγησης, διότι έτσι ενεργοποιείτε η ατομική μας "αξιολογική" διαδικασία, μιας και δίνονται τα στοιχεία μας στον οποιονδήποτε επίδοξο αξιολογητή/επιθεωρητή

3.  Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος έχει “μπει” στην ειδική πλατφόρμα έστω και για ενημερωτικούς λόγους και έχει δεχτεί μήνυμα, για  να ξεκινήσει η διαδικασία, ενημερώνουμε πάλι την ΕΛΜΕ  για τα στοιχεία του "αξιολογητή" μας, ώστε να γνωρίζουμε πόσοι και ποιοι Σύμβουλοι θα εμπλακούν στη διαδικασία.

4. Προφανώς συμπληρώνουμε την δήλωση Απεργίας-Αποχής που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ.

Δεν συνεχίζουμε περαιτέρω την διαδικασία και προτείνετε  και ως μια πιθανή απάντηση στο Σχ. Σύμβουλο:

Με την παρούσα [αριθμός πρωτοκόλλου…]  (εδώ ο αριθμός πρωτοκόλλου της ομαδικής ή ατομικής δήλωσης της απεργίας αποχής) δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ (ή ΠΟΣΕΕΠΕΑ για ΕΒΠ - ΕΕΠ), από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

     Ο/Η εκπαιδευτικός  [Ονοματεπώνυμο , ειδικότητα , Σχολείο]

Σημ: Καλό είναι αυτό το μήνυμα να κοινοποιηθεί στο σχολείο και ΕΛΜΕ

4. Συνεπώς άμεσα σε συνεννόηση και με την ΕΛΜΕ, πρέπει να υπογραφεί από όλους (αν δεν έχει ήδη γίνει) η δήλωση συμμετοχής στην απεργία - αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ, η οποία δήλωση θα πρωτοκολληθεί στο Σχολείο σας.

 

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ   […]

5. Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

Α. Η απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση, όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.

Β. Προκειμένου να καλυφθούν όλοι/ες οι συνάδελφοι κατά τη φάση της παρατήρησης της διδασκαλίας (καταρχάς οι δύο δειγματικές από τους Συμβούλους}, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας (ήδη έχει προκηρύξει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια έως και Παρασκευή 17/03) στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ) και θα συνεχίζει να προκηρύσσει στάσεις εργασίας για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες. Η ΕΛΜΕ Περιστερίου έχει προκηρύξει αντίστοιχα κυλιόμενες στάσεις εργασίας μέχρι και 31 Μαϊου.

Υπενθυμίζουμε ότι η απεργία - αποχή της ΟΛΜΕ είναι σε ισχύ και δεν έχει προσβληθεί νομικά

6. Ενημερώνουμε αμέσως  την ΕΛΜΕ  εάν ο "επιθεωρητής” προσπαθήσει να κλείσει ραντεβού για παρακολούθηση διδασκαλίας.

 
 
ΤΟ ΔΣ
Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search