• Αργυράδες - Κέρκυρας
 • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Οι αξιολογητές – επιθεωρητές έχουν ονοματεπώνυμο (Διαβάστε τον πίνακα) – Να μην πατήσουν το πόδι τους στο σχολείο

March 16, 2023 744

Γράφει ο Δραπανι-φόρος

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  οι τοποθετήσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, όπως προτάθηκαν από το Β' Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Σ.Ε.

"Έξω οι "αξιολογητές" από τα σχολεία. Καθημερινά γίνεται φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί συλλογικά θα πετούν τους αξιολογητές έξω από τα σχολεία υπερασπίζοντας την αξιοπρέπεια και το δημόσιο σχολείο.

"Αξιολογήστε" τους "αξιολογητές", όπου τους βρείτε, όπως τους αξίζει! Αυτοί να έχουν τον φόβο μας! Όπως σκύβουν το κεφάλι στα αφεντικά τους, να το σκύψουν και σε μας!

Οι αξιολογητές – επιθεωρητές  δεν είναι συνάδελγοι είναι ένα σώμα πραιτωριανών της κυβέρνησης με στόχο την «αξιολόγηση» - χειραγώγηση – κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων». Γιατί:

 1. Ανεξάρτητα από πρόσωπα το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση καταρρίπτει κάθε μύθο περί «καλής» ή «κακής», «τιμωρητικής» ή «μη τιμωρητικής» αξιολόγησης. Σε ένα ταξικό – ιεραρχικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό σύστημα η αξιολόγηση δεν μπορεί παρά να είναι ιεραρχική – συμμορφωτική – τιμωρητική.
 2. Αποτελεί κεντρικό μηχανισμό ανατροπής εργασιακών σχέσεων, ιδεολογικής χειραγώγησης και κατηγοριοποίησης σχολείων – εκπαιδευτικών – μαθητών. Με στόχο μια εκπαίδευση επιτηρούμενη, χειραγωγημένη, αυταρχική, κατακερματισμένη και κατηγοριοποιημένη.
 3. Η αξιολόγηση/αυτοαξιολόγση ανατρέπει εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις. Είναι δηλαδή ο κεντρικός μηχανισμός για την υπονόμευση της μονιμότητας, την τρομοκράτηση και τις μαζικές απολύσεις. Κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς σε «ελλιπείς», «επαρκείς», «πολύ καλούς», «εξαιρετικούς», προκαλώντας ανταγωνισμούς και συγκρούσεις ,εθίζοντας στη δουλοπρέπεια, την αυλοκολακεία, διαμορφώνοντας κλίμα υποταγής, αυστηρής πειθάρχησης και ελέγχου.
 4. Η κατηγοριοποίηση και συρρίκνωση των σχολείων θα φέρει, επίσης, νέα μείωση χιλιάδων θέσεων εργασίας, με πρώτα θύματα βεβαίως τους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς και μετά τους μόνιμους.
 5. Στρατηγικός στόχος να οικοδομήσουν ένα πανοπτικό μοντέλο αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης. Επιδιώκουν να μετατρέψουν τους εκπαιδευτικούς σε «άβουλους και μοιραίους», «yes men», υπαλλήλους που -πάσχοντας από μόνιμη οσφυοκαμψία- ευθυγραμμίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης και την επίσημη κρατική διδακτική.
 6. Με την αξιολόγηση κατακερματίζεται τόσο η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, όσο και η εκπαιδευτική διαδικασία, επιχειρείται δηλαδή η ποσοτικοποίηση και μέτρηση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης προσωπικότητας και στοιχείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας [η διδακτική ή μαθησιακή ικανότητα, η πνευματική και επιστημονική συγκρότηση, η ικανότητα επικοινωνίας και ο τρόπος συμπεριφοράς, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι ιδέες, η φαντασία, η πρωτοβουλία κ.ά. ]. Σε συνθήκες «αξιολογικής δικτατορίας», το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών μετατρέπεται σε έναν στεγνό διοικητικό μηχανισμό συμπλήρωσης αριθμών και φορμών.
 7. Στην πρόταση για αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση αποκρύπτεται συνειδητά η βασική παραδοχή για την εκπαίδευση: ότι οι κοινωνικές παράμετροι και καταστάσεις είναι αυτές που καθορίζουν το περιεχόμενο και τις διαδικασίες της. Αντί να αναγνωρίσει την κρατική ευθύνη στην διαμόρφωση των ταξικών ανισοτήτων, στην επιλογή σκοπών και στόχων, στον καταρτισμό των προγραμμάτων, στη συγγραφή των βιβλίων, στις ελλείψεις της υλικοτεχνικής υποδομής, στην απαξίωση του ανθρώπινου δυναμικού, φορτώνει τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς.
 8. Η αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση, συνδέεται με την «αποκέντρωση» και την «αυτονομία», επιδιώκοντας τον περιορισμό ή και την κατάργηση της χρηματοδότησης από το κράτος, ωθεί τα σχολεία στην αναζήτηση χορηγών για την κάλυψη πάγιων και έκτακτων αναγκών, καταργεί σταδιακά τον ενιαίο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Κατηγοριοποιεί τις σχολικές μονάδες σε καλές και κακές, ανάλογα με τους χορηγούς και τα χρήματα που εξοικονομεί η καθεμιά, προωθώντας την ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους, για να επιλεγούν “ελεύθερα” από περισσότερους γονείς. Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για ένα πιο φτωχό/διαφοροποιημένο περιεχόμενο σπουδών και αναλυτικό πρόγραμμα.
 9. Η αξιολόγηση προβάλλει το εκπαιδευτικό έργο ως προσωπική υπόθεση των εκπαιδευτικών. Επιδιώκει έτσι να τους ενοχοποιήσει στα μάτια των μαθητών τους και της κοινής γνώμης για την κρίση της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους, επιδιώκοντας να συνδεθούν οι επιδόσεις των μαθητών [με βάση και την τράπεζα θεμάτων] με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. «Αγνοούνται» οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, που διαμορφώνουν αντίξοες συνθήκες για την εκπαίδευση των μαθητών από τα ασθενέστερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που οδηγούν στον Καιάδα της εγκατάλειψης του σχολείου και του αναλφαβητισμού.
 10. Oι σχολικές μονάδες βαθμολογούνται σε δεκαβάθμια κλίμακα και κατηγοριοποιούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΕΠ. Αυτό όχι μόνο δε βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός αποδόμησης, συρρίκνωσης δαπανών και διορισμών, καταργήσεις τμημάτων και σχολείων. Η ποιότητα στην εκπαίδευση για τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς δεν είναι η μετρήσιμη αποδοτικότητα που σχετίζεται με τις προτεραιότητες των «αγορών». Η ποιότητα συμβαδίζει με την ενίσχυση και όχι την αποδόμηση της δημόσιας παιδείας, την προσπάθεια άρσης των κοινωνικών φραγμών, για ένα σχολείο που χωρά όλους τους μαθητές και όλη την γνώση!

10+1. Οι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα να αντισταθούν στον ασφυκτικό έλεγχο του νεο-επιθεωρητισμού. Γιατί «ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους» (Δημήτρης Γληνός). Έχουν χρέος να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός μορφωτικού – κοινωνικού κινήματος που θα διεκδικεί έναν «άλλο» ρόλο για τον εκπαιδευτικό και την εκπαίδευση. Για ένα σχολείο της ολόπλευρης γνώσης και μόρφωσης, όχι των “δεξιοτήτων” και της προετοιμασίας του φθηνού ευέλικτου εργατικού δυναμικού. Ένα σχολείο που ο εκπαιδευτικός θα εκπληρώνει το ρόλο του ως παιδαγωγός και όχι ως ιμάντας μεταφοράς πληροφοριών και καταγραφέας επιδόσεων.

Οι τοποθετήσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, όπως προτάθηκαν από το Β' Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Σ.Ε.
 
ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 190354 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 186050 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 166497 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤH ΔΕΣΠΟΙΝΑ 572083 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΤΣΩΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 572164 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 157201 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 576479 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 576374 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΓΚΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 185378 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 570030 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 213727 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 905808 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 171155 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΧΟΥΣΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 171210 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ 184151 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΙΣΤΗ 213486 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 213517 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ 176374 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 168262 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 184512 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 184537 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑ 171293 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ 155001 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 192281 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 192030 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 155131 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 191850 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 163230 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 192007 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 229593 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΜΠΟΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 228344 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 158929 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 401029 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 155575 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ 165452 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 169428 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 174219 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΧΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 198928 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ 171397 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 176929 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 157407 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ 161187 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 191661 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 187395 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 179904 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 217953 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΓΙΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 217821 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 193434 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 164456 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΛΥΓΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ 175910 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 189802 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 180226 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ 180021 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΤΖΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 207120 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 172956 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 212936 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 177135 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 155091 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 216842 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 155334 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 590460 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 580422 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 169283 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 580432 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΦΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 192133 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ90) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 905852 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ 191498 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 157391 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 171457 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 208519 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 167122 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 178123 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΝΑ 174816 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 196099 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 161143 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΘΗΝΑ 172514 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΟΛΕΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 188319 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 200407 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 205119 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 199196 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 171695 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 199289 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 154976 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΠΕΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 192244 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΚΕΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 136266 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 162499 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 183404 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 170027 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 196775 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 156144 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 152872 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ 193050 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 400866 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 170000 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 155840 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 167597 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΓΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 189210 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 173523 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 197118 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 146150 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΤΟΥΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 146057 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 186480 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 189364 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 206576 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 3η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 169592 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 156022 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 153940 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 186538 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 167567 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 189163 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 4η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ 175584 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 5η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 179649 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 6η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΝΑΣΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 583634 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ A' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΤΣΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 580236 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 228073 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΛΙΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 577055 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ A' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 596302 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 606595 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 135718 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 577490 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 592654 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΡΑ 224866 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 182718 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ B' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ 193569 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 154369 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 901530 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 170583 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 160195 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 180540 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ B' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 202817 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 213150 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 190276 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΔΟΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 189908 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ                    
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 401035 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 180640 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 208409 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΕ85) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 172913 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    
ΤΖΩΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 609190 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 225996 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΛΕΙΑΣ                    
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 180864 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    
ΔΙΠΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 190297 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 214034 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 165445 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΛΙΛΛΗ ΜΟΝΙΚΑ 224642 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 905582 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 183829 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 182653 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ                    
ΓΚΕΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 186984 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 196596 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΠΟΜΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 905205 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 149302 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 167066 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 199972 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΙΑΣ                    
ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 192262 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 150166 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 189505 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 159083 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    
ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 189455 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ                    
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 589914 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    
ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 227928 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 199038 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΙΑΣ                    
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 223710 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    
ΓΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 195707 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                    
ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 198058 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ                    
ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 153232 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 570346 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                    
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 198523 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                    
ΝΑΤΣΗ ΧΑΙΔΩ 167268 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 214023 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 152757 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 151488 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 157457 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 162631 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 170327 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                    
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 189730 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                    
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 158678 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                    
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ 183009 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 211521 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 159349 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 183627 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                    
ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 170156 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 195183 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                    
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 197358 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                    
ΑΖΕΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 179065 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                    
ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 166689 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                    
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 583688 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 592646 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                    
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 187059 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                    
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 176001 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 210424 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                    
ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 219243 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                    
ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 177328 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                    
ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 174618 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                    
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 214957 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                    
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 189693 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ                    
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 193420 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                    
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 191774 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                    
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 187916 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                    
ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 220113 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                    
ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 169853 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ                    
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179772 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                    
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 185843 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                    
ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 209658 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ                    
ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 221622 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                    
ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 170417 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 176051 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ                    
Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search