Πρόκειται για τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» 120.000 ανέργων σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, που (όπως και το προηγούμενο που αφορούσε 150.000 άτομα) γίνονται στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης – Next Generation EU». 

Οσοι από τους ανέργους που υπέβαλαν αίτηση συμπεριληφθούν τελικά στο πρόγραμμα θα μπουν στο λεγόμενο «μητρώο ωφελούμενων», όπου και θα επιλέγουν «το πρόγραμμα κατάρτισης που τους ενδιαφέρει». Ηδη από καιρό τα διάφορα ΚΕΚ επικοινωνούν με υποψήφιους «ωφελούμενους»-ανέργους, προκειμένου να προτιμήσουν το δικό τους «μαγαζί» σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτησή τους στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας στις 6 Μαρτίου, «ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης)». Πιο κάτω, η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι ο ωφελούμενος που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα και θα συμμετάσχει κανονικά στις εξετάσεις, χωρίς όμως να επιτύχει, δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμμετέχοντες που θα λάβουν το… αστρονομικό ποσό των 1.000 ευρώ (ή των 700 αν δεν επιτύχουν στις εξετάσεις) δεν θα θεωρούνται όλοι άνεργοι από τη ΔΥΠΑ κατά το διάστημα της κατάρτισης. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε κείμενο με τη μορφή ερωταπαντήσεων για τους συμμετέχοντες η ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, «βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 34 του Ν. 4554/2018), εάν είστε άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, μπορείτε να διατηρήσετε το δελτίο ανεργίας σας ΜΟΝΟ εφόσον πληροίτε και τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: α) είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν την έναρξη του προγράμματος, γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε και τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις, το δελτίο ανεργίας θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης και έχετε δικαίωμα επανεγγραφής με την ολοκλήρωση του προγράμματος». Δηλαδή, αν κάποιος είναι μόνο δύο ή τρεις μήνες συνεχόμενα άνεργος την τελευταία χρονιά, δεν θα παραμένει στα μητρώα της υπηρεσίας όσο διαρκεί το πρόγραμμα. 

Οπως έχουμε εξηγήσει, η συμμετοχή των ανέργων στα διάφορα προγράμματα «κατάρτισης» και τις σχολές μαθητείας βοηθάει την κυβερνητική προπαγάνδα, καθώς μειώνει εικονικά το ποσοστό της ανεργίας στην ΕΛΣΤΑΤ, αφού θεωρεί εργαζόμενους τους μαθητευόμενους και εκπαιδευόμενους (ακόμα και αυτούς που παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ), που δουλεύουν έστω και μια ώρα τη βδομάδα, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο αμείβονται, ενώ ταυτόχρονα δεν δίνει στοιχεία για τον αριθμό των εκπαιδευόμενων.

Μπορεί η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης της κατάρτισης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε αυτή τη φάση να συσχετίζεται με την αμοιβή που θα λάβουν οι συμμετέχοντες, όμως το νομικό πλαίσιο που έθεσε το έκτρωμα «Δουλειές Ξανά» ανοίγει το δρόμο στη γενίκευση αυτής της πρακτικής και στο πετσόκομμα και άλλων παροχών προς τους ανέργους. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 22 αναφέρεται πως, «εάν ο αναζητών εργασία δεν συµµετέχει σε δράση συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ, διακόπτεται η καταβολή παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για έξι (6) µήνες. Ως συµµετοχή νοείται η παρακολούθηση της δράσης κατάρτισης µέχρι την ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του για την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης». Δεν αρκεί ούτε η συμμετοχή στην κατάρτιση, αλλά απαιτείται η «επιτυχής περάτωση»! Δηλαδή, για να εξακολουθήσει κάποιος να θεωρείται άνεργος με τα σχετικά δικαιώματα, δεν φτάνει το γεγονός ότι έχει μείνει χωρίς δουλειά, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να πάρει και… καλό βαθμό στην «κατάρτιση»!

Με βάση τη λογική της συνεχούς κατάρτισης σε νέες δεξιότητες, που προωθούν οι ιθύνοντες του υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ, όλοι οι «καταρτιζόμενοι» θεωρούνται ανειδίκευτοι, σαν να ξεκινάνε από το μηδέν, χωρίς να μετράνε οι προηγούμενες γνώσεις του και η επαγγελματική εμπειρία που έχουν αποκομίσει. Μετράνε μόνο οι κάθε φορά απαιτήσεις της καπιταλιστικής αγοράς εργασίας. Το ίδιο ισχύει για τα περιβόητα προγράμματα που κάνουν σε συνεργασία με πολυεθνικούς κολοσσούς όπως η Microsoft, στα οποία υποβάλλουν αίτηση 2.500 άτομα και στο τέλος παίρνουν μόνο 1.000 για ένα διάστημα.

Γι’ αυτό οι Χατζηδάκης και σία αναφέρονται συχνά στην θέση του συνδικάτου των καπιταλιστών της βιομηχανίας, του ΣΕΒ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις «αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλου και εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού». Κι αυτό τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι άνεργοι πτυχιούχοι.

Τι εγγύηση τους προσφέρουν για το μέλλον αυτές οι περίφημες και «διεθνώς αναγνωρισμένες» από τις επιχειρήσεις δεξιότητες; Απολύτως καμία. Οι εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας «τρέχουν» συνεχώς, με αποτέλεσμα οι όποιες γνώσεις αποκομίσουν οι «ωφελούμενοι», αργότερα να είναι ανεπαρκείς. Το υπουργείο και η ΔΥΠΑ, βέβαια, δεν πρόκειται να δώσουν ποτέ στοιχεία για το πόσοι από τους «ωφελούμενους» βρήκαν σταθερή δουλειά, ούτε θα τους τοποθετήσουν κάπου στη συνέχεια. Για όλα θα αποφασίζει το «συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της αγοράς εργασίας»…