Με σοβαρές καταγγελίες κατέθεσαν την παραίτηση τους από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Ηλίας Πλασκοσοβίτης, Βαρότση Χρύσα και Ιωακείμ Γεωργούδης.

Μεταξύ των καταγγελιών αναφέρονται: “1. η πλήρης απαξίωση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του ΔΣ από τον Πρόεδρο και παντελής απουσία της θεσμικής συλλογικής δράσης σε συνδυασμό με την έλλειψη συνεργασίας των θεσμικών οργάνων ...

2. Η Αντιθεσμική, αυταρχική και αντιδημοκρατική λειτουργία και συμπεριφορά του προέδρου σε βάρος των αρμοδιοτήτων και του κύρους του ΔΣ του συλλόγου όπως αυτές ορίζονται και προβλέπονται στο άρθρο 95 του κώδικα Δικηγόρων

3. Οι μονομερείς ενέργειες και δράσεις του προέδρου...

6. Περιφρονητική και υβριστική στάση και συμπεριφορά του προέδρου..."

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο παραίτησης