Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010, με πρωτοβουλία της