Αναλύοντας με μεγάλη προσοχή την τοποθέτηση της Επτανησιακής