Καταγγελία  προς την περιφερειακή αρχή για την απόσυρση της χρηματοδότησης του έργου συντήρησης, προσβασιμότητας και ανάδειξης της νησίδας εκφράζει το