Το Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο ΟΤΑ “Η ΚΕΡΚΥΡΑ” με ανακοίνωσή του επισημαίνει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων προφύλαξης του προσωπικού καθαριότητας