Στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Αυγούστου, εγκρίθηκε ομόφωνα το ψήφισμα που κατέθεσε