• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Κεντρικη Κερκυρα

Δημοτικό Συμβουλίο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων με τηλεδιάσκεψη Δευτέρα 27 Απριλίου

April 24, 2020 343

 

Πρόσκληση

καλείστε στη 10η Συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020. Ώρα έναρξης 15.00 και ώρα λήξης 21.00.2020. Ώρα έναρξης 15.00 και ώρα λήξης 21.00. Εκτός των ανακοινώσεων και των ερωτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου), τα θέματα τα όποια θα συζητηθούν είναι:

1.                  Ενημέρωση της Δημάρχου κας Μερόπης – Σπυριδούλας Υδραίου ως προς τα μέτρα προστασίας που έχει λάβει ο  Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19 και συζήτηση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τις Δημοτικές Παρατάξεις.

2.                  Στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» κ. Ιωάννης Μπορμπότης).

3.                  Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

4.                  Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 6 του Ν. 4604/2019) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

5.                  Έγκριση ανάθεσης της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε ιδιώτη μελετητή  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

6.                  Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

7.                  Έγκριση χορηγήσεως 8ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1 «Σχολικό Κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων» της Πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

8.                  Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

9.                  Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιριακών υποδομών στη νησίδα Βίδο εκτός του χώρου των κατασκηνώσεων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

10.              Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κι συντήρηση κτιρίων Α’ βάθμιας εκπαίδευσης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

11.              Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κι συντήρηση κτιρίων Β’ βάθμιας εκπαίδευσης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

12.              Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

13.              Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

14.              Έγκριση χορηγήσεως 6ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

15.              Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας «Σαουλή» Τ.Κ. Σκριπερού της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

16.              Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Επισκευή και Συντήρηση κτιρίων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας)  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

17.              Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. Τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή πέντε βάσεων έδρασης από σκυρόδεμα» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

18.              Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πίνακα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας «Σαουλή» Τ.Κ. Σκριπερού της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

19.              Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πίνακα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναπλάσεις υπαίθριων χώρων – πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

20.              Έγκριση κατάθεσης αιτήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας περί παραχωρήσεως στο Δήμο μας της χρήσης οικοπέδου και κτίσματος επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στη Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).

21.              Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις ανάγκες στέγασης εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου στην Κοινότητα Λιαπάδων της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).

22.              Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-2/19.2.2020 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί επιχορηγήσεως του Δήμου μας προς τις Σχολικές Επιτροπές (δ’ δόση 2019) για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).

23.              Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-3/19.2.2020 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί συμπληρωματικής επιχορηγήσεως του Δήμου μας προς τις Σχολικές Επιτροπές (δ’ δόση 2019), για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).

24.              Έγκριση της Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί επιχορηγήσεως του Δήμου μας προς τις Σχολικές Επιτροπές (α’ δόση 2020), για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).

25.              Έγκριση παραχώρησης της χρήσης γραφείου στην Ένωση Διπλωματούχων Ξεναγών  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

26.              Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» χρήσης χώρου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

27.              Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτοιμου φαγητού των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

28.              Αποδοχή αιτήματος Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί αντικατάστασης δικαιούχου και φορέα υλοποίησης των ενταγμένων έργων του Π.Δ.Ε. του πρώην Δήμου Κέρκυρας που αφορούν στη χωρική αρμοδιότητά του (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

29.              Αποδοχή αιτήματος Δήμου Νότιας Κέρκυρας περί αντικατάστασης δικαιούχου και φορέα υλοποίησης των ενταγμένων έργων του Π.Δ.Ε. του πρώην Δήμου Κέρκυρας που αφορούν στη χωρική αρμοδιότητά του (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

30.              Έγκριση α) της πραγματοποίησης εκδηλώσεων και προγράμματος καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών, καθώς και προγράμματος δημοσίων σχέσεων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών αυτών, έτους 2020 και έως την 31η Μαρτίου 2021 και β) της κατάστασης αναμνηστικών δώρων που δόθηκαν από το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, ανά κατηγορία εκδήλωσης, κατά το έτος 2019 και έως τις 25.2.2020 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

31.              Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 10-135/18.12.2019 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί εξαίρεσης ορισθέντος Αντιδημάρχου από την είσπραξη της αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις Συνεδριάσεις του συλλογικού Οργάνου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

32.              Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων»

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search