• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Κεντρικη Κερκυρα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με τηλεδιάσκεψη και θα ξεκινήσει Δευτέρα 28/6

June 24, 2021 58

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (12η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου «με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).
– Ανακοινώσεις.

– Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή της προσωπικότητας του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια μέσα από κοινές δράσεις επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
2. Ολοκλήρωση της μεταβίβασης κυριότητας της Νησίδας ΛΑΖΑΡΕΤΟ, που αποτελεί ιστορικό χώρο εθνικής συλλογικής μνήμης, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Γεώργιος Καρύδης).
3. Έγκριση α) της παρατάσεως της διάρκειας του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και β) της συνέχισης της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Ζερβού).
4. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-2/22.6.2021 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας περί έκτακτης επιχορηγήσεως του Συνδέσμου από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το οικονομικό έτος 2021 (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Ζερβού).
5. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
6. Αναμορφώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
7. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 24-10/31.5.2021 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Δ΄ τρίμηνο) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
8. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 25-12/8.6.2021 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (Α΄ τρίμηνο) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
9. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «IRC-HERMES (InterRegional culture Management e-System) του Προγράμματος Βαλκανικής – Μεσογείου (Balkan Mediterranean) 2014 – 2020» με κωδικό ΣΑΕΠ 6226 & ΣΑ 2018ΕΠ62260001 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
10. Έγκριση της οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» του κρατικού προγράμματος έτους 2021 από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
11. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως της μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το Παράρτημα ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
12. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Πόλης για διεξαγωγή εξετάσεων Γερμανικής γλώσσας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
13. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Λακώνων για διεξαγωγή αρχαιρεσιών (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
14. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως αιθουσών του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας για διεξαγωγή εξετάσεων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
15. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως του αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ποταμού (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
16. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
17. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως των σχολικών χώρων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας στο σύλλογο φίλων θαλασσίων σπορ “ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ” (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
18. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 11-93/31.5.2021 (ΑΔΑ: 6ΙΤΖ46ΜΓ2Α-Γ2Κ) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχωρήσεως χρήσεως ακινήτου της Κοινότητας Οθωνών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).
19. Έγκριση αιτήματος παραχώρησης χρήσης χώρου των κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον Κερκυραϊκό Σύνδεσμο Ελληνοσερβικής Φιλίας (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Νεράντζης).
20. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως της Αίθουσας Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Παλαιόπολη ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών για την πραγματοποίηση Διεθνών Συνεδρίων και ενός ταχύρρυθμου θερινού σχολείου (Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
21. Αντικατάσταση Μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search