• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του νέου κτιρίου του Σχολικού Κέντρου Βραγκανιωτίκων

September 14, 2021 53

ΣΕΠΕ Κέρκυρας: Λήξη Δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στις 15 Ιουνίου —  Start Media Corfu TV | Ράδιο Κέρκυρα 100.1

Για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του νέου κτιρίου του Σχολικού Κέντρου Βραγκανιωτίκων

Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων στην Κέρκυρα και αφορούν στην κατάσταση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων οφείλονται στην έλλειψη σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και κρατικής χρηματοδότησης προς την κατεύθυνση επίλυσής τους. Όμως οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αποπεράτωση και στην τελική παράδοση του Σχολικού Κέντρου Βραγκανιωτίκων δεν έχουν προηγούμενο. Παρόλο που στις 23 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Διοικητική παραλαβή προς χρήση παρουσία του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και κλιμακίου μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που είναι η διευθύνουσα και επιβλέπουσα υπηρεσία και του Αναδόχου του Έργου, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Α.Π.: 2033/10-8-2021):

1. Η Οριστική Παραλαβή μπορεί να συντελεστεί μετά την 31-10-2021, όπου λήγει η υποχρεωτική συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο. Δηλαδή αν παρέλθει αυτή η ημερομηνία ο εργολάβος δεν θα έχει καμία υποχρέωση να διορθώσει αστοχίες και ελλείψεις που έχουν παρατηρηθεί (κιγκλιδώματα σε επικίνδυνα σημεία, ολοκληρώσεις εργασιών).

2. Από τα στοιχεία των φακέλων του έργου, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί αντίγραφο του «φακέλου έργου» όπου πρέπει να περιέχονται εγχειρίδια λειτουργίας, σχέδια «ως κατασκευάσθη» καθώς και τα στοιχεία που μαζί με την εκπαίδευση του προσωπικού είναι απαραίτητα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος της σχολικής μονάδας.

3. Στις 18-06-2021 πραγματοποιήθηκε διοικητική παραλαβή για χρήση, σύμφωνα με το υπ' αρίθμ. O/Κ 20422/18-06-2021 πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής διαδικασία κατά την οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη σύμφωνα με το Ν. 3669/08 (Apθρα 72) και το Ν. 4412/16 (Αρθρα 169), οι διατάξεις των Ν, 4600/2019 (Αρθρο 157) και N.4623/2019 (Αρθρα 18) σχετικά με το φορέα κυριότητας του ακινήτου (Δήμος Νότιας Κέρκυρας) και οι διατάξεις του Ν. 3463/06 (Αρθρο 293) σχετικά με το φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης (Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Νότιας Κέρκυρας).

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι απαιτείται η συνεργασία των Δήμων Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας ως φορέα υλοποίησης και ιδιοκτήτη του έργου αντίστοιχα και η συγκρότηση κοινής επιτροπής με εκπροσώπους ΚΑΙ των 2 Δήμων. Μας προξενεί μάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση με ποια θεσμική ή διοικητική αρμοδιότητα παρέστη ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στη διαδικασία της διοικητικής παραλαβής, ο οποίος παρέλαβε και τα κλειδιά του σχολείου! Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Ειδική Υπηρεσία καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλισθεί το

λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης με την απόδοση τον έργου στην Σχολική Κοινότητα, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον σκοπό αυτό, δηλαδή την ορθή διαδικασία διοικητικής παραλαβής για χρήση, έκδοση των απαραίτητων αδειών - πιστοποιητικών, κλπ. Μάλιστα η αρμόδια υπηρεσία προειδοποιεί ότι είναι υποχρεωμένη να προβεί στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων (απόφαση επιτήρησης πράξης ή/και δημοσιονομικές διορθώσεις) σύμφωνα με το Σύστημα διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την ελλιπή τήρηση των όρων και υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020. Τέλος, θεωρούμε απαραίτητη την εκτέλεση ενός υποέργου για την πιο ομαλή και ασφαλέστερη πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο.

Ελπίζουμε ότι θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες εντός των χρονοδιαγραμμάτων έτσι ώστε να παραδοθεί άμεσα προς χρήση το νέο κτίριο στη σχολική κοινότητα.

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search