• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Στον Δήμο τα ρίχνει ο Στ. Πέτσας για τα προβλήματα του Νηπιαγωγείου Περιβολίου

June 23, 2022 200

 

Στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκουν οι επισκευές σχολικών κτιρίων, απαντά ο αν. Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας σε ερώτηση  για τα κτιριακά προβλήματα του Νηπιαγωγείου Περιβολίου

Στην γραπτή απάντησή του, παραθέτει στοιχεία των χρηματοδοτήσεων που έχει λάβει ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας από την κατανομή των Κ.Α.Π.

 

Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, στις οποίες περιλαμβάνεται η επισκευή σχολικών κτιρίων καθώς και η σχολική στέγαση, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων.

Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των εν λόγω πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας έχει κατανεμηθεί από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ποσό ύψους 366.874,12€ και για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ποσό ύψους 32.500,00€, ενώ ίδια ποσά έχουν προγραμματιστεί να κατανεμηθούν και κατά την διάρκεια του έτους 2022.

Σημειώνεται ότι η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», εκδόθηκαν:

- η με αριθμ. πρωτ. 5133/23.02.2018 Πρόσκληση ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» συνολικού ύψους 50.000.000,00€ με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία ο πρώην Δήμος Κέρκυρας εντάχθηκε με χρηματοδότηση του Προγράμματος ύψους 526.700,00€ ,

- η με αριθμ. πρωτ. 30292/19.04.2019 (Α.Δ.Α.:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος, όπου ο πρώην Δήμος Κέρκυρας χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 2.056.500,00€ και

- η με αριθμ. πρωτ 64789/18-11-20219 Πρόσκληση ΧΙ με τίτλο «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019» όπως ισχύει, όπου ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας με την αριθμ. 28895/13-5-2020 απόφαση ένταξης χρηματοδοτήθηκε με το ποσό ύψους 2.000.000,00€.

Τέλος, στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ΥΠ.ΕΣ και ειδικότερα στη ΣΑΕ 055 έχει ενταχθεί έργο με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» συνολικού προϋπολογισμού 48.000.000,00€, όπου ο πρώην Δήμος Κέρκυρας επιχορηγήθηκε ως ακολούθως:

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ/ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 11 ΝΠΔΔ 500.000,00€ 0,00 500.000,00€ ΩΘ7Μ465Χ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ           Θ7-Η8Ψ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ            
Δ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« July 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search