• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας

November 15, 2022 81

Δελτίο Τύπου

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, μέσα από στοχευμένες δράσεις και αξιοποιώντας πόρους από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», έχει εισέλθει ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας. Ειδικότερα, ο Δήμος μας υπέβαλλε αίτημα για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» της Β’ Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)»

Το έργο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Κύριος στόχος της δράσης ήταν η ανάπτυξη υποδομών για την προώθηση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και κυρίως για την διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου Ηλεκτροκίνησης.

Με την υπ΄ αρ. Απόφαση 227.3/2021 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:ΨΖ2146Ψ844-0ΘΘ) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση κατά 100% της πρότασης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021». Το σχέδιο περιλαμβάνει :

· Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

· Χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης

· Διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

· Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

· Παρακολούθηση κάλυψης αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο

· Ανάλυση κόστους – οφέλους και μεθοδολογία υλοποίησης

· Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός χωροθέτησης – αδειοδότησης

· Προδιαγραφές του προτεινόμενου δικτύου υποδομών

· Δυνατότητες χρηματοδότησης

· Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ. Νότιας Κέρκυρας, προέβη στην έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου, με την υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση της (ΑΔΑ: 9ΟΚΙ46ΜΓΣΙ-ΕΝΞ).

Τα Παραδοτέα διαβιβάστηκαν από το Δήμο Νότιας Κέρκυρας στο Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την υλοποίηση του ΣΦΗΟ, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας δύναται να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών φόρτισης σε όλο το εύρος του το οποίο θα αποτελέσει κεντρικό άξονα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την καθιέρωση των «πράσινων» μετακινήσεων συνολικά, προκειμένου ο Δήμος μας να γίνει κλιματικά ουδέτερος.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος μας θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τη ζωή των πολιτών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις και στρατηγικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Με σαφή προσανατολισμό προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας προωθεί τις βιώσιμες μορφές μετακίνησης που σέβονται το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« December 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search