• Αργυράδες - Κέρκυρας
 • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

10 + 1 λόγοι που απαγορεύουν την κατασκευή ΣΜΑ στα Λεύτερα!

December 22, 2020 785

 

Με βάση τη Μελέτη Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων 2016* αποκλείεται οποιαδήποτε σκέψη για επιλογή της θέσης Λεύτερα Αργυράδων για κατασκευή ΣΜΑ. Για αυτό και είναι απορίας άξιον πως η δημοτική αρχή Νότιας Κέρκυρας γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τη συγκεκριμένη μελέτη που οριοθετεί περιοχές αποκλεισμού για εγκαταστάσεις ΣΜΑ στις οποίες σαφέστατα ανήκει η περιοχή Λεύτερα. Με άλλα λόγια γράφει στα παλιά της παπούτσια και το θεσμικό πλαίσιο επιμένοντας παράνομα και ανήθικα στην επιλογή της που συνιστά περιβαλλοντικό έγκλημα που οδηγεί στην καταστροφή του περιβάλλοντος στην υπονόμευση της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών και στην υποβάθμιση της αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Δε χρειάζεται  «(ει)δικός μελετητής» για τη χωματερή – ΣΜΑ με τον οποίο κοροϊδεύει η δημοτική αρχή Νότιας Κέρκυρας. Γιατί τα Λεύτερα εντάσσονται στις Προστατευόμενες Περιοχές, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και στα ειδικά καθεστώτα προστασίας τους

 1. Ανήκουν σε ευαίσθητη ζώνη πλησίον υδατορεμάτων μόνιμης ροής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ 125347/04 άρθρο 14). Μια τέτοια εγκατάσταση ΣΜΑ «ενδέχεται να προκαλέσει τη ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών από τυχόν διαφυγή στραγγισμάτων που παράγονται». Όπως αναφέρεται, «η τυχόν διαφυγή στραγγισμάτων σε πηγή υδροληψίας θα προκαλέσει την ρύπανση της πηγής. Προτείνεται να αποκλείονται οι περιοχές σε απόσταση μικρότερη της απόστασης των 500 m από πηγές υδροληψίας. … Στην παρούσα μελέτη, για λόγους ασφαλείας, αποκλείονται, όπως προαναφέρθηκε μόνο οι περιοχές για χωροθέτηση σε απόσταση μικρότερη της απόστασης των 500 m από κοίτες ποταμών και ρεμάτων μόνιμης ροής».
 2. Βρίσκονται κοντά σε πυρήνες βιοτόπων, υγροτόπων, σημειακά διατηρητέα μνημεία της φύσης και του τοπίου κ.ά.  «Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA και Εθνικά Πάρκα. Όπως είναι γνωστό, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) με την 105/2001 γνωμοδότησή του έκρινε αναγκαία τη λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση του χαρακτηρισμού του ελαιώνα «ως περιοχής προστασίας της φύσης … ή προστατευόμενου τοπίου» βάσει των διατάξεων του ν. 1650/1986, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών για την επιβολή κυρώσεων κατά των παραβατών. Και μόνο αυτό είναι αρκετό για να αποδείξει ότι δεν μπορεί να κατασκευαστεί ΣΜΑ  σε μια «περιοχή προστασίας της φύσης … ή προστατευόμενου τοπίου»! (Σύλλογος των εν Αττική Αργυραδιτών : Όχι χωματερή – ΣΜΑ στα «Λεύτερα» Αργυράδων!)
 3. Είναι Γεωργική Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. (Ν. 998/79 και Ν. 2637/98 αντίστοιχα, όπως ισχύουν).

Αποκλεισμός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας & περιοχών με συγκεκριμένες χρήσεις γης. Προτείνεται οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται ως γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας να αποκλειστούν ως περιοχές στις οποίες μπορεί να γίνει χωροθέτηση ΣΜΑ ή/και ΚΔΑΥ.

 • Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης
 • Ελαιώνες, Οριζώνες, Αμπελώνες
 • Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς

Η εικόνα ίσως περιέχει: ωκεανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση, κείμενο που λέει "18:47 ← 42% Μέτρηση 636 636μέτρα μέτρα Απόσταση 0 μέτρα Προσθήκη σημείου"

 1. Είναι πολύ κοντά σε κρίσιμη παραθαλάσσια/ παράκτια ζώνη και οικολογικά ευαίσθητη ζώνη των ακτών της.

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες και φύση, κείμενο που λέει "18:47 42%- Μέτρηση 283 μέτρα Απόσταση 0 μέτρα Προσθήκη σημείου"

 1. Εντάσσεται σε ζώνη ελεγχόμενης προστασίας σημείων κα έργων υδροληψίας για χρήση πόσιμου νερού που προβλέπονται από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Περιφέρειας ή τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα ανά Π.Ε.
 2. Βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από κατοικημένες περιοχές, οικισμούς.
 3. Επιπρόσθετοι όροι και περιορισμοί που τίθενται είναι οι εξής:

Α. · Αποκλεισμός των δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων.

Β. · Αποκλεισμός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας και περιοχών με συγκεκριμένες χρήσεις γης.

Γ. · Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA κ.λπ.

Δ. · Αποκλεισμός καταφυγίων άγριας ζωής, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.

 1. Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία. «Η χωροθέτηση ΣΜΑ και ΚΔΑΥ προτείνεται σε αυτό το στάδιο της μελέτης, σε ελάχιστη απόσταση 500 m από μνημεία αρχαιολογικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποκλείονται από τη χωροθέτηση ευρύτερες περιοχές αρχαιολογικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι (Ζώνη Α). Εκτός του κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης που πρέπει να τηρεί ένας χώρος θα πρέπει ο χώρος να μην είναι ορατός από τα μνημεία.»

Το ερημοκλήσι του «Παλιονικόλα» που αποτελεί αρχαιολογικό χώρο βρίσκονται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.