• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κέρκυρας Παρασκευή 11/6

June 09, 2021 84

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στις 11.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00', στην 12η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Κορισσίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010), για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων, με δυνατότητα ψήφισης δια της ηλεκτρονικής ψήφου, μέχρι και την έναρξη της συνεδρίασης (εγκύκλιος 40, αρ. πρωτ. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ.) :
1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 8-2/31.03.2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΣ6Λ46ΜΓΣΙ-ΙΒΛ).
2. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου : ‘’Εργασίες συντήρησης δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μελιτειέων’’, χρημ/ση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, συνεχ. Τεχν. Πρόγ. 2020, προϋπολογισμού σύμβασης 62.078,37€, (με Φ.Π.Α. 24%) εναρίθμου έργου Κ.Α. 64.7333.002 , Αναδόχου : ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, Ε.Δ.Ε.
3. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου : ‘’Αγροτική οδοποιϊα Δήμου Νότιας Κέρκυρας’’, χρημ/ση ΣΑΤΑ, συνεχ. Τεχν. Πρόγ. 2019, συμβατικού ποσού 84.227,82€ (με Φ.Π.Α. 24%) Αναδόχου : ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, Ε.Δ.Ε.
4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο : ‘’Δημοτική Οδοποιϊα Δήμου Νότιας Κέρκυρας’’, χρημ/ση ΣΑΤΑ, συνεχ. Τεχν. Πρόγ. 2019, συμβατικού ποσού 125.016,84€ (με Φ.Π.Α. 24%), Αναδόχου : Α.ΑΝΘΗΣ - Β.ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ – Ι.ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. – ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
5. Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο : ‘’Δημιουργία Τεσσάρων Πράσινων Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας’’, χρημ/ση ΣΑΤΑ, συνεχ. Τεχν. Πρόγ. 2020, προϋπολογισμού σύμβασης 30.744,00€, (με Φ.Π.Α. 24%) εναρίθμου έργου Κ.Α. 30.7326.001 , Αναδόχου : ΙΩΝΑΣ ΑΤΕ
6. Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης κ. Δημάρχου Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην Αθήνα στις 13.05.2021, για να συμμετάσχει σε συνάντηση με τον κ. Βορίδη, Υπουργό Εσωτερικών, για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τους νεοσύστατους Δήμους.
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
8. Ανάθεση σε δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλονιάς και εντολή εκπροσώπησης στην εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης ΜΤ40/30.03.2021 τακτικής αγωγής ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης του Δήμου Νότιας Κέρκυρας κατά του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων ΑΕ ΟΤΑ και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τμήματος αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την τοποθέτηση και λειτουργία αυτοκινούμενων ή ρυμουλκόμενων αναψυκτηρίων (καντίνες), για τα έτη 2021 & 2022. (2η διακήρυξη).
10. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (τοποθέτηση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή μη) (2η διακήρυξη).
11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τμήματος αιγιαλού-παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής (Θ.Μ.Α.), για τα έτη 2021 & 2022.
12. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού-παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής (Θ.Μ.Α.) Δήμου Νότιας Κέρκυρας, για τα έτη 2021 & 2022.
13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο : ‘’Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Δήμου Νότιας Κέρκυρας’’, Κ.Α. 30.7331.025 χρημ/ση ΣΑΤΑ, συνεχ. Τεχν. Πρόγ. 2019, συμβατικού ποσού 52.540,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), Ανάδοχος : SUPERIOR P.C. I.K.E.
14. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που προσλήφθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4764 (ΦΕΚ 256 τ. Α’/23-12-2020), έως την εξάντληση χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών από τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ειδικοτήτων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (πλήρους απασχόλησης).
15. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που προσλήφθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4764 (ΦΕΚ 256 τ. Α’/23-12-2020), έως την εξάντληση χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών από τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ειδικοτήτων ΥΕ Καθαριστών / στριών Σχολικών Μονάδων (πλήρους απασχόλησης).

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search