• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

17 θέσεις εργασίας στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας με 3 μηνες συμβάσεις

July 03, 2021 325

 

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2021.

Για την κάλυψη πρόσκαιρων ή παροδικών και κατεπειγουσών αναγκών, και συγκεκριμένα δεκατέσσερα (14) άτομα ΔΕ Ναυαγοσωστών, έναν (1) άτομο ΔΕ Συντονιστή – Επόπτη

Ναυαγοσώστη, δύο (2) άτομα ΔΕ Χειριστών πνευστού ταχύπλοου σκάφους, που θα απασχοληθούν στη ναυαγοσωστική κάλυψη των κάτωθι παραλιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, για την κολυμβητική περίοδο από 01-06-2021 έως και 30-09-2021:

1. Παραλία Μοραΐτικα δύο (2) θέσεις ναυαγοσωστών.
2. Παραλία Μεσογγή δύο (2) θέσεις ναυαγοσωστών.

3. Παραλία Άγιος Γεώργιος Αργυράδων δύο (2) θέσεις ναυαγοσωστών.
4. Παραλία Μαραθιάς μια (1) θέση ναυαγοσώστη.

5. Παραλία Κάβος τρεις (3) θέσεις ναυαγοσωστών, μια (1) θέση συντονιστή – επόπτη ναυαγοσώστη, μια (1) θέση χειριστή μηχανοκίνητου πνευστού μικρού ταχύπλοου σκάφους, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, μια (1) θέση ναυαγοσώστη – συνοδού μηχανοκίνητου πνευστού μικρού ταχύπλοου σκάφους.
6. Παραλία Γαρδένος (1) θέση ναυαγοσώστη.

7. Παραλία Μπούκα (1) θέση ναυαγοσώστη.
8. Μια (1) θέση χειριστή μηχανοκίνητου πνευστού μικρού ταχύπλοου σκάφους, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων και μια (1) θέση ναυαγοσώστη – συνοδού μηχανοκίνητου πνευστού μικρού ταχύπλοου σκάφους, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων για το σύνολο των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

3. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι: α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ. Α’/28.7.2007), β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν και γ) δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

Α) να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Ενότητας Κορισσίων (παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αργυράδων),
Β) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ώρα της αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (www.southcorfu.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλ. από την 2/7/2021 έως και την 9/7/2021 και ώρα 14:00, επισυνάπτοντας πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τυπικών προσόντων και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε την προκήρυξη αναλυτικά πατώντας ΕΔΩ

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search