• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 12 Ιουλίου

July 06, 2021 105

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , (μετά την ματαίωση της 11ης και 12ης , λόγω έλλειψης απαρτίας) η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 από ώρα 18:00 έως 22:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Έγκριση Αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Νότιας Κέρκυρας οικ. έτους 2021. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

4. Ανάθεση σε δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλονιάς και εντολή εκπροσώπησης στην εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης ΜΤ40/30.03.2021 τακτικής αγωγής απόφασης Γ.Σ. του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, κατά του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στέρεων αποβλήτων Ιονίων Νήσων Α.Ε Ο.Τ.Α. και έγκριση της σχετικής δαπάνης. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Λέσσης)

5. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή Δήμου Νότιας Κέρκυρας(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης)

6. Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού για το Έργο «Ανάπτυξη Δικτύου Συλλογής Ανακυκλώσιμου Χαρτιού (εκτός συσκευασιών )Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ5007734 και για το Έργο «Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής βίο – αποβλήτων Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ5007735». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σωκράτης Ανδριώτης )

7. Αποδοχή παραχώρησης κτίσματος στην Κοινότητα Αργυράδων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Κουρτέσης )

8. Παροχή γνώμης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Μεσογγή Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Κουρτέσης)

9. Παράταση της διάρκειας του «Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και συνέχιση συμμετοχής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Λέσσης )

10. Αποδοχή παραχώρησης (με συμβολαιογραφική πράξη) προς τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας τμήματος οικοπέδου εκτάσεως δυο στρεμμάτων (2.000 τ.μ.) στην θέση Μώλος Αλυκών Λευκίμμης ,για εξόφληση της απαιτούμενης εισφοράς σε γη σύμφωνα με το από 20/1/1988 ΠΔ (ΦΕΚ Δ 61) της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Λέσσης )

11. Έγκριση- Επικύρωση της αριθ. 20-149/15-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ2Χ46ΜΓΣΙ-ΜΒΩ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την αποχώρηση του Δήμου Νότιας Κέρκυρας από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας( Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Λέσσης )

12. Λήψη απόφασης για παραμονή ή μη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστήμων. (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λέσσης)

Παρακαλώ να ληφθεί υπόψιν ότι αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του (άρθρο 96,παρ. 3 του Ν. 3463/2006).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ιωάννης Κ. Καββαδίας

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search