• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων το Σαββατοκύριακο 15-16 Φεβρουαρίου

February 15, 2020 46

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων το Σαββατοκύριακο 15-16 Φεβρουαρίου

Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα της  ημερήσιας διάταξη της που θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων που συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο 15-16 Φεβρουαρίου. στην έδρα της Περιφέρειας, στις Αλυκές Ποταμού.

Η ημερήσια διάταξη

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, ώρα 10:00

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Γιατί δεν πληρώνονται οι μετακινήσεις μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου – Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η : Η εμπλοκή της κ. Περιφερειάρχη στην υπόθεση του Ερημίτη – Επερωτών ο επικεφαλής της παράταξης “ΑΝ.Α.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά” κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η : Το έργο των φραγμάτων και η πορεία εκτέλεσής του – Επερωτών ο επικεφαλής της παράταξης “Ιόνιος Συμμαχία” κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η :α) Σχετικά με τα προβλήματα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία της Περιφέρειάς μας.
β) Σχετικά με τις απαράδεκτες κτιριακές συνθήκες στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο κ Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Ζακύνθου και την παντελή έλλειψη μέσων μεταφοράς των μαθητών. Επερωτούσα η επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων” κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η : Παρεμπόδιση εισόδου για έλεγχο Γενικού Δ/ντη στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης και παραπομπή σε πειθαρχική διαδικασία εργαζομένων.
Επερωτών: Η επικεφαλής της παράταξης “Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια” κ. Βαρβάρα ( Βέρα) Κορωνάκη.ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η : Παράκαμψη Μπενιτσών. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης “Ανυπότακτο Ιόνιο” κ. Στέφανος Σαμοΐλης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 21ης, 22ης,23ης, και 24ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: 1η τροποποίηση προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 – Αποδοχές χρηματοδότησης.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 3ο: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 4ο: Πρόγραμμα Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση για την πορεία των έργων που έχουν ενταχθεί στις κοινές προσκλήσεις των προγραμμάτων INTERREG GR- AL 2014-2020 & GR- IT 2014-2020.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός υπολόγου διαχειριστή υποέργου του έργου ΣΑΕ571, ΚΑΕ 2014ΣΕ57100004 με τίτλο «Αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Π.Ε. Κεφαλληνίας που συνδέει τους οικισμούς Καπανδρίτι – Ξενόπουλο», για ποσό χρηματοδότησης 100.000,00€ .
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 7ο: Η πορεία κατασκευής και λειτουργίας των υδατοδρομίων στην ΠΙΝ.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 8ο: Η εικόνα εγκατάλειψης των Κέντρων Υγείας της Π.Ι.Ν. και οι δυνατότητες βελτίωσης. Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Ιόνιος Συμμαχία ¨ κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 9ο: Η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ιδιωτικοποίηση του Ερημίτη και την φωτογραφική ”ντροπολογία” της Κυβέρνησης.
Εισηγητής Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, ώρα 10:00

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Τουρισμού.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 3ο: Προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για την δημοπράτηση έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ » προυπ/σμου 450.000,00 €.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς.

ΘΕΜΑ 5ο: Σκοπιμότητα σύναψης Δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας τεχνικού Συμβούλου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Υποδομών και Τεχνικών Έργων, κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

ΘΕΜΑ 6ο: Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στη Π.Ε. Κέρκυρας με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα αυτό.

Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού

ΘΕΜΑ 7ο: Η θέση του Περιφερειακού συμβουλίου για την επιχείρηση ακόμα μεγαλύτερης ελαστικοποίησης των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων και την κατάργηση της αργίας της Κυριακής. Κατάργηση της απόφασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. 107-13/28-07-2018) που απελευθερώνει τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι στις 12 το βράδυ .
Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑ 8ο: Πρωτογενής και Δευτερογενής τομέας οικονομίας στα Ιόνια Νησιά.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης “Ανυπότακτο Ιόνιο” κ. Στέφανος Σαμοΐλης.

Super User

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« April 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κρητική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search