Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΙΝ εξέδωσε η παράταξη  «Επτανησιακή Πρωτοβουλία»:
Στην 16η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 20 Αυγούστου, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων ο προγραμματισμός προσλήψεων της ΠΙΝ, προκειμένου να καλυφθούν κατά το δυνατόν τα κενά που υπάρχουν στην στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων.
Οι θέσεις της “Επτανησιακής Πρωτοβουλίας” για το ζήτημα αυτό συνοψίζονται ως εξής:
Είναι γνωστό ότι μια από τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, υπήρξε η αναστολή προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, γεγονός που συνδυαστικά με την αποχώρηση πολλών υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης, αποδυνάμωσε την υπηρεσιακή δομή της Περιφέρειας, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση υλοποίησης επειγουσών διοικητικών διαδικασιών, αλλά και την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας τα τελευταία χρόνια έχουν υποβαθμιστεί σε απλούς διεκπαιρεωτικούς, γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, γεγονός που επιφέρει αδυναμία στην άσκηση κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών.
Κατανοώντας ως παράταξη την κατάσταση που επικρατεί, απαιτούμε την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων όλων των περιφερειακών ενοτήτων με μόνιμο προσωπικό.
Χρέος όλων πρέπει να είναι η διεκδίκηση νέων θέσεων εργασίας και η καταπολέμηση της υποστελέχωσης, καθώς δεν πρόκειται για ζήτημα πολιτικής σύγκρουσης, αντιθέτως απαιτείται σύμπνοια και συμπόρευση για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Πέραν της κάλυψης των κενών θέσεων, πρέπει πρωθύστερα να γίνει τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανογράμματος της ΠΙΝ, το οποίο θεωρούμε ότι συνέβαλλε στην διόγκωση των προβλημάτων, διότι στην πράξη προκαλούσε εσωτερική δυσλειτουργία. Απαιτείται ανακατανομή του υπάρχοντος προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία νευραλγικών τομέων και στην συνέχεια η τοποθέτηση του νέου προσωπικού να γίνει με τρόπο ορθολογικής υπηρεσιακής διαχείρισης.
Απαιτείτε επίσης και η ανάλογη σοβαρότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προχώρησε σε μια πρόχειρη, καλοκαιρινή διαδικασία ενημερώνοντας την Περιφέρεια με εγκύκλιο μόλις στις 3 Αυγούστου για την συγκεκριμένη διαδικασία. Διαδικασία που προϋποθέτει την ανάρτηση των αιτημάτων της, για προσλήψεις προσωπικού του έτους 2021, σε ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου μέχρι την 21η Αυγούστου. Ενώ παράλληλα θα πρέπει οι αιτούμενες προσλήψεις να συνοδεύονται από έκθεση που θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητά τους αλλά και την διαβεβαίωση του φορέα, ότι υπάρχουν τα χρήματα για τη μισθοδοσία τους.
Εντάξει, να μην χαλάσουμε τα μπάνια του λαού, κατανοώντας ότι η θερινή εκστρατεία στις παραλίες είναι ένας θεσμός με μακρά ιστορία για την Πατρίδα μας. Δεν μπορεί όμως το Περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο αναφέρει ρητά η εγκύκλιος ως το αρμόδιο όργανο για την λήψη της σχετικής απόφασης, να συνεδριάζει έκτακτα χωρίς καμία προετοιμασία και ενέργεια για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Δεν μπορεί οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να ενημερώνονται μόλις 18 ημέρες πριν την οριστική ημερομηνία ανάρτησης του αιτήματος.
Ψυχοθεραπευτική σίγουρα η καλοκαιρινή χαλαρότητα αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνη όταν η χαλάρωση επιφέρει μια βολική για κάποιους αποχαύνωση.