Στις 14 Οκτωβρίου- ίσως και λίγο νωρίτερα- θα διαπιστώσουμε ποιος