Η  ΕΚΚΙΝΗΣΗ σε ερώτηση αναφέρει: 

«Την Δευτέρα 13/02/2023 αντιπροσωπεία της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ με τον Δημοτικό της Σύμβουλο επισκέφθηκε τις Εργατικές Κατοικίες, όπου διαπιστώθηκε ότι λύματα ρέουν στην επιφάνεια του εδάφους, πριν φθάσουν στις δύο μεγάλες δεξαμενές-βόθρους που έχουν  κατασκευαστεί ως προσωρινή λύση για το αποχετευτικό της περιοχής.

Ερωτάστε:

1) Αν έχει σπάσει ο αγωγός αποχέτευσης που καταλήγει στους δύο βόθρους;
2) Πότε αναμένεται να δοθεί λύση στο ζήτημα που έχει ανακύψει;
3) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα οριστικής επίλυσης του ζητήματος με την σύνδεση του αποχετευτικού των Εργατικών Κατοικιών στο βιολογικό του Σκάφωνα;».