Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της καταστροφής που