• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Κεντρικη Κερκυρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων Τρίτη 30/5 με 46 θέματα

May 26, 2023 486

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 19.30 στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό). θα πραγματοποιηθεί η 16η Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα είναι ΤΑΚΤΙΚΗ και θα διεξαχθεί δια ζώσης 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.Συζήτηση για τις εξελίξεις στο λιμάνι της Αλύπας, Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
2.Συζήτηση για τη νησίδα ΒΙΔΟ.
3.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Δήμου Νότιας Κέρκυρας και Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την προμήθεια Απινιδωτών Ποδοσφαιρικών Γηπέδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
4.Συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων Α.Ε Ο.Τ.Α (ΑΝΙΟΝ)» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
5.Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
6.Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας), Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
7.Έγκριση 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Στοχοθεσίας έτους 2023 του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
8.Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Κέρκυρας για την υλοποίηση παρεμβάσεων σε παιδικούς σταθμούς (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
9.Έγκριση της μείωσης της απόστασης των πολεοδομικών μελετών επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου των Π.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα & Κωτσέλα από τα νεκροταφεία Αγ. Σπυρίδωνα, Κωτσέλα, Αγγλικό και «Τούρκικο στρατιωτικό» στα πλαίσια της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την μείωση της απόστασης των πολεοδομικών μελετών επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου των Π.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα & Κωτσέλα από τα νεκροταφεία Αγ. Σπυρίδωνα, Κωτσέλα, αγγλικό και «Τούρκικο στρατιωτικό» και επικαιροποίηση των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας για την πολεοδόμηση των Π.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα, Κωτσέλα και Μαντουκίου», κατόπιν της υπ’ αριθμόν 2-1/4.4.2023 (ΑΔΑ: 69ΡΘ46ΜΓ2Α-Ω86) Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).
10.Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
11.Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών των υπ’ αριθ. πρωτ. 31554 και 31555/18.8.2022 συμβάσεων για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
12.Έγκριση χορηγήσεως παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν 18395/3.6.2021 δημόσιας σύμβασης με την εταιρεία ENACT Α.Ε. για την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
13.Έγκριση εγκατάστασης δικτύου ειδικών κάδων χωριστής συλλογής (κατ’ ελάχιστον 10) για την εν συνεχεία χωριστή μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανέλαιων) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παναγιώτα Τζάννε και Ιωάννης Σερεμέτης).
14.Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).
15.Έγκριση χορηγήσεως 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων και Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
16.Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Eργασίες ασφάλειας επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών και άρση επικινδυνότητας κτιρίων» Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
17.Έγκριση 5ου ΑΠΕ, 5ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ης ΣΣΕ & 2ης ΣΣΕ για την υλοποίηση του 1ου υποέργου της πράξης «αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος ΜΟΝ ΡΕΠΟ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
18.Έγκριση της 9ης Παράτασης εργασιών για το Έργο: «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων», εναριθμου εργου κ.α. 64.7323.005 (χρημ/ση πδε), συνεχ. τεχν. πρ. 2018 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
19.Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
20.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Α’ Τριμήνου) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
21.Έγκριση διαγραφής οφειλόμενου ποσού με τυχόν προσαυξήσεις επ’ ονόματι Σ.Μ. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
22.Έγκριση διαγραφής του συνόλου του οφειλόμενου ποσού με τυχόν προσαυξήσεις επ’ ονόματι Α.Μ. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
23.Έγκριση διαγραφής του συνόλου του οφειλόμενου ποσού επ’ ονόματι Ν.Κ. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
24.Καθορισμός ορίων δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
25.Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή «Γουβιών» Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
26.Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή «Σταθάκια, Παραλία Δασιάς, Κάτω Κορακιάνα» Δ.Ε. Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
27.Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Ποταμού Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων (θέση: αριστερό άκρο του ξενοδοχείου «Κέρκυρα Γκολφ») (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
28.Έγκριση αιτήματος του μισθωτή των Δημοτικών ακινήτων στην περιοχή Γουβιών για λύση μισθωτικής σύμβασης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
29.Έγκριση της δωρεάν παραχωρήσεως της χρήσης ακινήτου στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ΚΟΙΣΠΕ «Νέοι Ορίζοντες», κατόπιν νέου υποβληθέντος αιτήματος (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
30.Έγκριση για την απευθείας μίσθωση ακινήτων (ν. 3463/2006 άρθρο 194) στέγασης των σχολικών μονάδων: Νηπιαγωγείου Παλαιάς Πόλης, 8ου Νηπιαγωγείου Κέρκυρας, Νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννη, Νηπιαγωγείου Γουβιών, Νηπιαγωγείου Καναλίων, Νηπιαγωγείου  Λιαπάδων, Δημοτικού Σχολείου Ποταμού και Γυμνασίου Φαιάκων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
31.Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 7-9/9.5.2023 (ΑΔΑ: ΨΛ8Ω46Μ2Τ2-ΥΕ9) Αποφάσεως του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας περί μεταφοράς οχημάτων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από το Σύνδεσμο στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Ζερβού).
32.Έγκριση παρατάσεως λειτουργίας του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΣΥ.Π.Α.Π.) (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
33.Έγκριση για την τοποθέτηση σε δημόσιο χώρο μαρμάρινου ανάγλυφου του ζωγράφου και γλύπτη Παναγιώτη Σουρτζίνου (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πινακοθήκης κ. Σπυρίδων Μωραίτης).
34.Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων συναυλίας που θα πραγματοποιήσουν οι «Γιατροί του Κόσμου» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
35.Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, του Ιστιοπλοϊκού αγώνα Brindisi – Κέρκυρα που διοργανώνει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μαρίνας Γουβιών (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
36.Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Κερκυραϊκός Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ» για τη διεξαγωγή περιφερειακού πρωταθλήματος ΜΠΡΙΤΖ – ΚΟΑΜ (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
37.Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ – ΕΛΟΚ» για την πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
38.Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Μουσικός Όμιλος – Οι Λακωνίτες» για την πραγματοποίηση τιμητικής εκδήλωσης Αποκαλυπτηρίων Αδριάντα Συνταγματάρχη Δημητρίου Λουκανάρη (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
39.Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Κέρκυρας – Φίλοι Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
40.Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Φιλαρμονική Κορακιάνας – Ο ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» για την πραγματοποίηση δράσεων της Φιλαρμονικής (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
41.Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Corfu Mountain Trail» για την πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
42.Έγκριση επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία «Χορωδία Cantores Solis» για την πραγματοποίηση 2ης συνάντησης μουσικών συνόλων «Ηλίου Δρόμοι» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη)
43.Έγκριση παραχωρήσεως χρήσης της Αίθουσας της Ιονίου Βουλής για τη διεξαγωγή της συνάντησης EUSAIR Facility Point Steering Group (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
44.Έγκριση παραχωρήσεως χρήσης της Αίθουσας της Ιονίου Βουλής και συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με θέμα «Η σημασία της ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη» για την τοπική αυτοδιοίκηση (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
45.Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων και Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Κασσωπαίων, Θιναλίων Δήμου Κέρκυρας, Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017».
46.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 10-101/2023 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας CITIZEN REGISTRY μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων της ΠΕΔ-ΙΝ, των Δήμων Ιονίων Νήσων, της ΠΕΔ-Δ.Μακεδονίας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ, για την αξιοποίηση του ψηφιακού εργαλείου Μητρώου Πολιτών», ως προς τον ορισμό υπευθύνων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search