• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας Τετάρτη 24/5 με 27 θέματα!

May 19, 2023 159

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

καλείστε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (έπειτα από ματαίωση της 12ης λόγω έλλειψης απαρτίας), την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου – Λυκείου Λευκίμμης για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

1) Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο

2) Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου)

3) Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

4) Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας και της αποθήκης εξοπλισμού και αναλωσίμων(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

5) Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, του Δήμου Νότιας Κέρκυρας και του Α.Ο. Αστέρα Πετριτή για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κερκίδας στο στάδιο Πετριτή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4258/2014» συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

6) Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο : «Βελτίωση και Αποκατάσταση Τμήματος Δημοτικού Δρόμου Πεντατίου – Αγίου Γόρδη της Δ.Ε. Μελιτειέων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

7) Έγκριση 2ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

8) Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ‘ΜΠΑΛΛΟΣ’» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

9) Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

10) Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΙΚΟΥΝΑ, ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

11) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός, σε ισοζύγιο) του

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» του Δήμου Νότιας Κέρκυρας(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

12) Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (αυξητικού) - 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ‘ΜΠΑΛΛΟΣ’» του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Συνολικής Δαπάνης: 203.369,02€ με Φ.Π.Α.24%(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

13) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Κ88 (ΕΠ4-ΜΕΣΟΓΓΗ-ΜΠΟΥΚΑΡΗ)» του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Συνολικής Δαπάνης: 310.011,06€ με Φ.Π.Α.24%(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

14) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (αυξητικού)-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

15) Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. 30.7324.001 (ΧΡΗΜ/ΣΗ ΣΑΤΑ 2020), ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 72.059,71 € (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%),ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR P.C.I.K.E(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

16) Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.-2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε (τακτοποιητικού, σε ισοζύγιο) του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ,ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)

17) Ορισμός ημέρας και τόπου τέλεσης Πολιτικών Γάμων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

18) Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας τ.ε 2023(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

19) Έγκριση της υπ' αριθμ. 8-8-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κέρκυρας περί ‘Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με τη με αριθμό κατάθεσης 4464/2023 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετά αιτήματος προσωρινής διαταγής των εργαζομένων Αναστάσιου Σαριόγλου (κτλ +3), εργαζομένων του Α/θμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Νότιας Κέρκυρας»’ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

20) Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στη περιοχή Ποταμιού Λευκίμμης(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

21) Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. (Εισηγητής ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας κ. Λέσσης Κωνσταντίνος)

22) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας(Εισηγητής ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας κ. Λέσσης Κωνσταντίνος)

23) Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

24) Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας καθώς και υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το προσωπικό της Διεύθυνσης Διοίκησης & Κοινωνικής Μέριμνας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης και για το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού-Τουρισμού & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, για το έτος 2023(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

25) Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Νότιας Κέρκυρας του ΠΔ 270/1981 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

26) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης «SEATRACK» για την πρόσβαση ΑμεΑ στις κοινόχρηστες παραλίες 1) Άγιος Ιωάννης Περιστερών, 2) Μωραίτικα, στην επικράτεια του Δήμου Νότιου Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)

27) Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας τ.ε 2023(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος)

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« November 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search