• Αργυράδες - Κέρκυρας
 • Thursday , Feb 1 , 2018

Νότια Κέρκυρα

Οι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας

January 11, 2024 600

 

Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για ένα έτος και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

 1. Τον κ. Αντώνιο Βλάσση του Νικολάου ως καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Νότιας Κέρκυρας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακού Έργου και συγκεκριμένα την καθοδήγηση, την εποπτεία και ευθύνη
  • της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 2. Τον κ. Ανδρέα Σαγιά του Γεωργίου καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες του της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (1. Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Έργων 2. Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών) και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη
  • της επίβλεψης για την εκπόνηση μελετών, της εκτέλεσης και συντήρησης των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους
  • της επίβλεψης της συντήρησης και επέκτασης του δικτύου του δημοτικού φωτισμού καθώς και για την εξοικονόμηση ενέργειας.
 3. Τον κ. Αλέξανδρο Γαστεράτο του Στεφάνου, ως καθ' ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη
  • της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης
  • την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων:
   • που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος και τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
   • την εποπτεία και ευθύνη για την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων και της προστασίας του καταναλωτή.
   • της λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών.
   • της διαφήμισης και των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και της επιβολής προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν. 2946/2001, ΦΕΚ 224 Α'/2001).
   • τον εξουσιοδοτεί, να χορήγει και να υπογράφει τις κάθε είδους άδειες, πιστοποιητικά, αποφάσεις, την επιβολή προστίμων, που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νότιας Κέρκυρας και αφορούν το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Αδειών Καταστημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης,
 4. Τον κ. Ιωάννη Καβββαδία του Κωνσταντίνου ως καθ' ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Κοινωνικής Μέριμνας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοίκησης & Κοινωνικής Μέριμνας και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη
  • της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοίκησης & Κοινωνικής Μέριμνας που είναι εγκατεστημένες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
  • την υπογραφή αποφάσεων Δημάρχου που αναφέρονται στη Δημοτική Κατάσταση, καθώς και των Στρατολογικών Πινάκων, των Μητρώων Αρρένων, κλπ. γ.
  • την έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων, καθώς και την τέλεσή τους.
 5. Τον κ. Βασίλειο Κουλούρη του Θεμιστοκλή ως καθ' ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Πολιτισμού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού-Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων και συγκεκριμένα την καθοδήγηση, την εποπτεία και ευθύνη
  • για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
  • για θέματα αθλητισμού.
  Επίσης, ο ανωτέρω θα ασκεί την αρμοδιότητα της τέλεσης των Πολιτικών Γάμων σε περίπτωση απουσίας του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Επίσης,

 • Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών.
 • Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
 • Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.
 • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Κουλούρης του Θεμιστοκλή, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Σαγιά του Γεωργίου.
 • Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
 • Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search