Ταλαντούχος, ακαταμάχητος γόης και την ίδια στιγμή, μαχητικός αριστερός και