Σε ανακοίνωση της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ αναφέρονται τα εξής: 

«Οι διακομιδές