Ανακοίνωση του Σωματείου Ναυτεργατών Κέρκυρας

Συντάξεις  Ναυτικών

«Δυστυχώς επανερχόμαστε στο άλυτο θέμα των εκκρεμών συντάξεων ναυτικών και πιο συγκεκριμένα όσων έχουν αιτηθεί αναβάθμισης.

Στην προκείμενη περίπτωση ο χρόνος απονομής της αναβάθμισης υπερβαίνει τα έξι χρόνια. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε το παράδειγμα συνταξιούχου ναυτικού με αριθμό μητρώου 94778 και αρχική ημερομηνία αιτήματος 18/11/2015, που διανύει τον έβδομο χρόνο χωρίς πλήρη σύνταξη και το  ποσό  της αναβάθμισης όταν σας θυμηθεί θα δοθεί άτοκα, ενώ οποιοσδήποτε ασφαλισμένος έχει οφειλές σε ασφαλιστικό ταμείο εισπράττετε εντόκως. Αλήθεια τι απαντάτε στους ναυτικούς που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, ανίσχυροι και οικονομικά εξαθλιωμένοι;

Ο «πύργος ελέγχου» του ΕΦΚΑ το πολυδιαφημισμένο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμών συντάξεων, ευκολότερα θα εντοπίσει εξωγήινους παρά τις διαχρονικά εγκληματικές εκκρεμότητες προς τους συνταξιούχους ναυτικούς Επίσης στον επανυπολογισμό των συντάξεων και συγκεκριμένα του μέρους της  ανταποδοτικής σύνταξης, για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13/5/2016 και εφεξής, υπολογίζονται επί του μέσου μηνιαίου μισθού του ασφαλισμένου επί του οποίου κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές από την 1/1/2002 έως την υποβολή της αίτησης, ενώ για τους παλαιούς συνταξιούχους επί του συντάξιμου μισθού την 12/5/2016. Εφαρμόζετε δύο μέτρα και δύο σταθμά εφόσον και οι παλαιοί συνταξιούχοι έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο του μισθού και όχι μόνο επί του μισθού ενεργείας συν Κυριακές που λανθασμένα υπολογίζετε.

Απαιτούμε να αποκαταστήσετε άμεσα τις αδικίες σε βάρος αυτών που το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους το πέρασαν στη θάλασσα και με την αδιαφορία σας να μην τους υποβάλλετε σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες, όπως την αγωγή από 28/3/2014 τριάντα επτά ναυτικών στο διοικητικό πρωτοδικείο Πειραιά κατά του ΕΦΚΑ οι οποίοι δικαιώθηκαν με την απόφαση Α 1840 την 29/3/2018 και τους επιστράφηκαν τα παράνομα παρακρατηθέντα ποσά των μειώσεων στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Εδώ θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο εικοστός δεύτερος και ο τριακοστός πρώτος των εναγόντων δικαιώθηκαν μετά θάνατον, βλέπετε έφυγαν από τη ζωή στη διάρκεια της τετραετίας έως την δημοσίευση της απόφασης».

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο