• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Κεντρικη Κερκυρα

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Τεμπλόνι λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση! - ΦΩΤΟ

November 12, 2021 118

Ο Πολιτιστικός -Εξωραϊστικός-Σύλλογος Τεμπλονίου έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση αυτοψίας του κλιμακίου ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στη θέση Ακροκέφαλος στο Τεμπλόνι.

Η έκθεση αυτοψίας που έκανε το κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
 
Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, που αποτελούμε μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) όπως αυτό συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ: οικ.51758/20611/05-07-2021(ΑΔΑ: 65ΤΟ7ΛΕ-ΨΤΣ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Χωροταξίας της Π.Ι.Ν. περί συγκρότησης Κ.Ε.Π.ΠΕ. για το 2ο εξάμηνο του 2021: 1. Τιμοθεάτος Σπυρίδων, ΠΕ Περιβάλλοντος/Α΄, προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας 2. Μανδίκου Νικολέττα, Χημικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας. Και κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 69632/28102/06-09-2021 εντολής ελέγχου για διενέργεια αυτοψίας ΚΕΠΠΕ, διενεργήσαμε την Τετάρτη 08-09-2021 αυτοψία στις Εγκαταστάσεις Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) Στερεών μη επικίνδυνων Αποβλήτων συμπεριλαμβανόμενων και των σύμμεικτων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας του ΣΜΑ και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του.
 
Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1. Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.
2. Η συστοιχία των μηχανημάτων μεταφόρτωσης – συμπίεσης – απόθεσης των απορριμμάτων σε κλειστά πορριμματοκιβώτια, εδράζεται επί βάσης από έτοιμο σκυρόδεμα, ημιτελές χωρίς να υφίσταται περιμετρικά σύστημα συλλογής ομβρίων/υγρών αποβλήτων και διοχέτευση τους σε παρακείμενη δεξαμενή. Οι υφιστάμενες σχάρες δεν επαρκούν με συνέπεια μέρος των υδάτων έκπλυσης του εξοπλισμού καθώς και των υγρών αποβλήτων που δύναται να προκύπτουν από την λειτουργία του ΣΜΑ, είτε να λιμνάζει είτε να ρέει εκτός της βάσης υποβαθμίζοντας και ρυπαίνοντας τον περιβάλλοντα χώρο
3. Η δεξαμενή συγκέντρωσης των υδάτων έκπλυσης και των υγρών αποβλήτων, είναι τοποθετημένη εντός λάκκου χωρίς καμία στεγάνωση. Παρατηρήθηκε σκουρόχρωμο υγρό περιμετρικά της δεξαμενής και εντός του λάκκου, το οποίο πιθανόν προέρχεται από διαρροή αυτής
4. Οι σωλήνες απορροής των υγρών λυμάτων που συλλέγονται με τις σχάρες της βάσης, είναι πρόχειρα τοποθετημένοι και ένα τμήμα τους είναι εμφανές επί του εδάφους, δεν είναι στεγανοποιημένοι, δεν είναι ορθά συνδεδεμένοι με τη δεξαμενή συλλογής με εμφανή τη διαρροή λυμάτων
 
Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαπιστώνεται η υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος κατά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της Κ.Υ.Α. οικ.114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/97) περί γενικών κατευθύνσεων της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011). 2. Καλείται ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να προβεί στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κέρκυρα.
Οι συντάκτες της έκθεσης Μανδίκου Νικολέττα Τιμοθεάτος Σπυρίδων Χημικός Μηχανικός ΠΕ Περιβάλλοντος/Α΄
 
 
 
 
 
 
 
Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

« November 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search