Για μια ακόμα φορά και σε μια ακόμη συνάντηση αποδείχτηκε ότι ο Δήμος κεντρικής Κέρκυρας και η Δημοτική αρχή