Αλλάζουν άρδην οι προτεραιότητες και ο τρόπος ζωής των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας, όπως προκύπτει