Οι συγκυρίες, προφανώς, επηρεάζουν την ένταση με την