«Α) ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προηγούμενη κυβέρνηση