• Αργυράδες - Κέρκυρας
 • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Οδηγός Δικαιωμάτων Νεοδιόριστου Εκπαιδευτικού: Μεταθέσεις, αποσπάσεις, μισθοί, άδειες

August 10, 2022 1387

To drepani.gr (argyrades.gr) παρουσιάζει έναν πολύ χρήσιμο οδηγό για τα δικαιώματα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, δημοσίευσε η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου το  2021 συμπληρωμένο με πίνακες για τα καθαρά ποσά μισθοδοσίας και επιδόματα

Οδηγός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού

 

Ο μόνιμος διορισμός εξασφαλίζει μία στοιχειώδη εργασιακή και οικονομική σταθερότητα, ωστόσο και ως μόνιμοι/-ες θα έρθετε αντιμέτωποι/-ες με ένα αλλοπρόσαλλο και σκόπιμα πολύπλοκο σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο αντί της διαφάνειας και της δικαιοσύνης πετυχαίνει τελικά να διασφαλίζει τη διαιώνιση της ταλαιπωρίας και της ανασφάλειας των εκπαιδευτικών.

Ειδικά για όσους διορίστηκαν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους (που δεν είναι λίγοι καθώς η ποσόστωση στην κάλυψη των κενών ανά ειδικότητα και ανά περιοχή ήταν αυθαίρετη), ένας βαθμός επισφάλειας παραμένει και η αγωνία της ανακοίνωσης των προσλήψεων αντικαθίσταται από την, σαφώς μικρότερη αλλά παρ’ όλα αυτά υπαρκτή, αγωνία της ανακοίνωσης των αποσπάσεων ή των μεταθέσεων.

Τα εκπαιδευτικά σωματεία διεκδικούμε δικαιοσύνη, διαφάνεια και απλοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών. Μέχρι τότε, το παρόν σημείωμα επιχειρεί να απαντήσει σε κάποιες από τις βασικές απορίες που μπορεί να έχει ένας νεοδιόριστος αναφορικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές και τα δικαιώματά του και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες.

Α. Οργανικά και λειτουργικά κενά

Η έννοια της οργανικότητας χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους στην υπηρεσιακή ορολογία. Με την  αυστηρά νομική έννοια, κάθε μόνιμος εκπαιδευτικός έχει οργανική θέση στο Υπουργείο Παιδείας και όχι σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή.[1] Συνήθως όμως χρησιμοποιείται αντί του όρου οριστική τοποθέτηση – το γνωστό «σε ποιο σχολείο έχεις οργανική;» – και με αυτή την έννοια θα χρησιμοποιείται στη συνέχεια του σημειώματος. 

Οι οργανικές θέσεις κάθε ειδικότητας σε μία περιοχή προσδιορίζονται από τη διαίρεση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων Α’ ανάθεσης με τον αριθμό 20 (μέσο εβδομαδιαίο ωράριο εκπαιδευτικών). Σε περίπτωση που οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες από τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς, η ειδικότητα παρουσιάζει οργανικά πλεονάσματα και σε διαφορετική περίπτωση κενά.

Παράδειγμα: 240 ώρες θρησκευτικών/20=12 οργανικές θέσεις – 10 οργανικά ανήκοντες = 2 οργανικά κενά.

Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα είναι Α’ ανάθεση σε δύο ή περισσότερες ειδικότητες, οι ώρες διδασκαλίας κατανέμονται ισομερώς σε αυτές για τον προσδιορισμό των οργανικών θέσεων. Για παράδειγμα, αν εκτιμάται ότι την επερχόμενη σχολική χρονιά θα γίνονται στα σχολεία του νομού Ρεθύμνου 50 ώρες του μαθήματος Πολιτική Παιδεία της Α΄ Λυκείου, αυτές θα κατανεμηθούν ισομερώς από 25 ώρες στις ειδικότητες ΠΕ78 και ΠΕ80. Οργανική θέση προκύπτει και όταν το μη ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10.   

Οι οργανικές θέσεις στις σχολικές μονάδες δημιουργούνται όταν υπάρχουν τουλάχιστον 12 ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Α’ ανάθεσης κάποιας ειδικότητας. Με την οριστική τοποθέτηση ο εκπαιδευτικός μπορεί πλέον να μετακινηθεί σε άλλη σχολική μονάδα μόνο κατ’ επιλογή. Συνεπώς, ακόμα και αν, όπως αναφέρουμε παραπάνω, η «οργανική στο σχολείο» δεν έχει κάποια νομική υπόσταση, αποτελεί μία αναγκαία συνθήκη ώστε ο εκπαιδευτικός να μη μετακινείται κάθε Σεπτέμβρη σε διαφορετική σχολική μονάδα, με όλα τα προσωπικά, υπηρεσιακά και -κυρίως- παιδαγωγικά προβλήματα συνεπάγεται μία τέτοια κατάσταση. Στην περίπτωση που δεν καταφέρετε να αποκτήσετε οργανική θέση θα τοποθετηθείτε προσωρινά για ένα έτος σε κάποια σχολική μονάδα. 

Σε περίπτωση, πάλι, που οι ώρες Α’ ανάθεσης στη σχολική μονάδα μειωθούν (π.χ. λόγω μείωσης των τμημάτων ή των μαθημάτων της ειδικότητας) ο εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται ως «οργανικά υπεράριθμος» και διεκδικεί κατά προτεραιότητα τις νέες οργανικές θέσεις που θα προκύψουν στην ειδικότητά του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό αποτελεί σίγουρα μία δυσμενή εξέλιξη, δεν συνεπάγεται, ωστόσο, κίνδυνο διαθεσιμότητας καθώς, θυμίζουμε, οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και όχι σε κάποια συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 

Τα λειτουργικά κενά, από την άλλη, είναι «προσωρινά» κενά που δημιουργούνται εξαιτίας

 • αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας (βλέπε παρακάτω),
 • μειώσεων ωραρίου ή απαλλαγών από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα, εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε θέσεις με θητεία (Διευθυντές ή Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Σχολικοί Σύμβουλοι, κ.ά),
 • μακροχρόνιων αδειών (κύησης, λοχείας, αναρρωτικών, αδειών άνευ αποδοχών),
 • Άλλων μεταβολών όπως, π.χ., η πρόσφατη κατάργηση της οργανικότητας των θέσεων στα Πειραματικά – Πρότυπα Σχολεία.

Οι παραπάνω κατηγορίες αντιστοιχούν σε απόλυτα αναμενόμενα κενά τα οποία φτάνουν κατ’ εκτίμηση περίπου στο 20% του συνόλου των διδακτικών ωρών, με αποτέλεσμα πολύ συχνά ειδικότητες να εμφανίζουν «λογιστικά», οργανικά πλεονάσματα, ενώ στην πραγματικότητα έχουν πάρα πολλά πραγματικά, λειτουργικά κενά. Για τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών σε επίπεδο σχολείου ή σχολείων, λαμβάνονται υπόψη και οι Β΄ αναθέσεις.

[1] Αυτός ήταν και ο λόγος που το καλοκαίρι του 2013 έπρεπε να καταργηθούν συνολικά κάποιες ειδικότητες από την εκπαίδευση ώστε να καταργηθούν οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις και να ανοίξει ο δρόμος για να τεθούν σε διαθεσιμότητα περίπου 2.500 εκπαιδευτικοί.

Β. Σειρά πραγματοποίησης υπηρεσιακών μεταβολών

Οι υπηρεσιακές μεταβολές κάθε έτους εκκινούν με τις μεταθέσεις και ολοκληρώνονται με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, ακολουθώντας την παρακάτω σειρά:

 1. Προσδιορισμός οργανικών κενών και πλεονασμάτων
 2. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών
 3. Τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά με την εξής σειρά
  • Οργανικά υπεράριθμοι/-ες (εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο έχασαν την οργανική τους τοποθέτηση)
  • Μετατιθέμενοι/-ες από άλλη περιοχή, αιτούμενοι/-ες βελτίωση (αλλαγή) οργανικής, εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση («διάθεση του ΠΥΣΔΕ»), νεοδιόριστοι/-ες μετά τον πρώτο χρόνο, συγκρινόμενοι/-ες μεταξύ τους.
 4. Αποσπάσεις σε φορείς, χορήγηση μακροχρόνιων αδειών
 5. Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων
 6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
 7. Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά με την εξής σειρά:
  • Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική θέση (βρίσκονται στη «διάθεση του ΠΥΣΔΕ»)
  • Εκπαιδευτικοί που πήραν απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικοί που έχουν αιτηθεί απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι μεταξύ τους
 8. Τοποθετήσεις νεοδιόριστων σε λειτουργικά κενά.
 9. Προσλήψεις αναπληρωτών στα εναπομείναντα λειτουργικά

Στις τελευταίες τοποθετήσεις σε ορισμένα ΠΥΣΔΕ άλλαξε η σειρά τοποθέτησης και προηγήθηκαν οι νεοδιόριστοι σε σχέση με όσους συναδέλφους τους ζητούσαν απόσπαση ή ήρθαν με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ.

Οι νεοδιόριστοι θα τοποθετηθείτε αρχικά σε λειτουργικά κενά και με το τέλος της πρώτης χρονιάς μπορείτε να αιτηθείτε οριστική τοποθέτηση, δηλαδή να αποκτήσετε οργανική θέση σε συγκεκριμένο σχολείο.   Μετάθεση ή απόσπαση θα μπορείτε να αιτηθείτε μετά το τέλος της δεύτερης χρονιάς, με την προϋπόθεση ότι έχετε υπηρετήσει πραγματικά στην περιοχή διορισμού, ή έχετε λάβει άδεια κυήσεως, μακροχρόνια αναρρωτική άδεια ή άδεια. Στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να προσέξετε την περίπτωση όπου τη δεύτερη χρονιά πήρατε οργανική σε κάποιο σχολείο αλλά αποσπαστήκατε σε άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Τότε έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα μετάθεσης αλλά δεν μπορείτε να ζητήσετε βελτίωση οργανικής θέσης.  Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να αιτηθούν άμεσα απόσπαση οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες απόσπασης (δείτε παρακάτω).

Γ. Μόρια μεταθέσεων, μόρια αποσπάσεων και ειδικές κατηγορίες

Κάποιες από τις υπηρεσιακές μεταβολές πραγματοποιούνται με βάση τα μόρια μετάθεσης και κάποιες άλλες με βάση τα μόρια απόσπασης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η μοριοδότηση σε κάθε περίπτωση.

πινακας μόρια εκπαιδευτικοί

Τα μόρια μετάθεσης αποτελούν κριτήριο για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, μετατίθενται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους. Σε αυτές ανήκουν (Άρθρο 13/Π.Δ.50/96):

 • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από µεσογειακή αναιµία, που χρήζει µεταγγίσεων αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιµοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδροµο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn.
 • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαµα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δηµόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιµες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάµηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου.
 • Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από µεσογειακή αναιµία που χρήζει µεταγγίσεων αίµατος, λευχαιµία, αιµορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιµοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής µορφής καρκίνο σε µεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn.

 

Τα μόρια απόσπασης αποτελούν κριτήριο για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και για τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά. Αποσπώνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες απόσπασης:

 • Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
 • Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων.
 • Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ.
 • Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α΄24) και παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄83)].
 • Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές [παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄129)].

 Για τις αποσπάσεις σε φορείς (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΓΑΚ, ΑΕΙ, κ.ά.) μπορεί να γίνεται κάποια γενική αναφορά στα κριτήρια που οφείλει να συνεκτιμήσει ο φορέας κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών, στην πράξη όμως η ανυπαρξία μοριοδότησης αφήνει χώρο στον φορέα να επιλέξει κατά την κρίση του, δημιουργώντας απαράδεκτα φαινόμενα πελατειακής εξυπηρέτησης.

 

 Δ. Μισθολογικά Εκπαιδευτικών

Μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Αρχικά, όλοι οι νεοδιόριστοι κατατάσσονται στο ΜΚ1 και μετά την έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας και αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών (2 ΜΚ) και διδακτορικών (6 ΜΚ) τίτλων σπουδών καταβάλλονται αναδρομικά οι διαφορές από την ημέρα ορκωμοσίας. Για τη μισθολογική εξέλιξη δεν λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία κατά τα έτη 2016 και 2017. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μικτός μισθός με βάση τα έτη υπηρεσίας. Στο μικτό μισθό προστίθεται το οικογενειακό επίδομα (50 ευρώ για ένα παιδί, + 20 για το δεύτερο παιδί, + 50 για το τρίτο και το τέταρτο παιδί, + 70 για κάθε παιδί πέραν των τεσσάρων) καθώς και το επίδομα απομακρυσμένης/παραμεθορίου περιοχής (100 ευρώ) για κάποιες περιοχές (ο νομός Ρεθύμνου δεν περιλαμβάνεται σε αυτές).

πινακας μισθός εκπαιδευτικών

Οι κρατήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο εκπαιδευτικός είναι νέος ή παλιός ασφαλισμένος καθώς και με βάση το αφορολόγητο που προκύπτει εξαιτίας της οικογενειακής κατάστασης.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν κάποιες επιπλέον κρατήσεις με αποτέλεσμα ο καθαρός μηνιαίος μισθός να είναι μικρότερος σε σχέση με αυτόν του αναπληρωτή. Σημαντικότερη είναι η κράτηση των νεοδιόριστων για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) (ένας μικτός μισθός σε 12 μηνιαίες δόσεις) για τον πρώτο χρόνο από το διορισμό. Η κράτηση των νεοδιόριστων για το ΤΕΑΔΥ (μισός μικτός μισθός σε 24 δόσεις) έχει καταργηθεί.

Τα παρακάτω παραδείγματα έχουν υπολογιστεί με τη χρήση της εφαρμογής του εκπαιδευτικού Β. Χουλιάρα. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει γίνει η παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί είναι νέοι ασφαλισμένοι (πρώτη ασφάλιση μετά την 01/01/93) και ότι δεν λαμβάνουν επίδομα παραμεθορίου.

Παράδειγμα 1: Εκπαιδευτικός με ΜΚ1, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1092. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 737,46. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 820,27.

Παράδειγμα 2: Εκπαιδευτικός με ΜΚ1, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1142. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 778,94. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 859,87.

Παράδειγμα 3: Εκπαιδευτικός με ΜΚ2, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1151. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 773,80. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 855,66.

Παράδειγμα 4: Εκπαιδευτικός με ΜΚ2, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1151. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 815,29. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 894,86.

Παράδειγμα 5: Εκπαιδευτικός με ΜΚ5, χωρίς παιδιά.

Μικτός Μισθός: 1328. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 737,46. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 960,42.

Παράδειγμα 6: Εκπαιδευτικός με ΜΚ5, με 1 παιδί.

Μικτός Μισθός: 1328. Καθαρός Μισθός 1ου έτους: 778,94. Καθαρός Μισθός μετά τον 1ο χρόνο: 998,58.

Δείτε εδώ τα καθαρά ποσά για πρώτο έτος:

Η οικογενειακή παροχή

Στο μισθό του νεοδιοριζόμενου προστίθεται από την πρώτη στιγμή και η προβλεπόμενη οικογενειακή παροχή. Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε :

-Πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο,

-εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα,

-εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα,

-εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.

Η εν λόγω παροχή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία.

Η ανωτέρω παροχή δεν καταβάλλεται στους έγγαμους, διαζευγμένους ή εν χηρεία υπαλλήλους οι οποίοι όμως δεν έχουν αποκτήσει τέκνα, ή τα τέκνα αυτά έχουν ενηλικιωθεί ή περατώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους έγγαμους υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.

 

Η διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των τέκνων που αυξάνουν την παροχή αυτή γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που υποβάλλεται στον εκκαθαριστή των αποδοχών του, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης κ.λ.π.). 

Ο μισθός μετά το πρώτο έτος διορισμού

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-. Για νεοδιόριστους γενικής (2021) ξεκινά από τέλος Αυγούστου 2022.(Μικροδιαφορές στα καθαρά ποσά από 1 έως 3 ευρώ μπορεί να υπάρχουν στα σημειώματα μισθοδοσίας-Όταν τα εντοπίζω θα γίνεται διόρθωση του πίνακα).

misthodosia.jpg

Επίδομα παραμεθορίου

Με το ν.4024/2011 ορίστηκε ότι δικαιούνται επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών οι μόνιμοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι ύψους 100 ευρώ μεικτά αρκεί να υπηρετούν σε περιοχές όπου πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

• Βρίσκονται στην παραμεθόριο ζώνη της χώρας μας, και συγκεκριμένα στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), στα Δωδεκάνησα, ή απέχουν είκοσι (20) χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ. και την Βουλγαρία.

• Βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα, σε συνδυασμό και με συνθήκες δύσκολης πρόσβασης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μονάδες υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία) ή υφίστανται άλλοι γεωφυσικοί παράγοντες (π.χ. υψόμετρο).

• Ειδικότερα για τις πόλεις και τα χωριά που βρίσκονται σε νησιά, με εξαίρεση όσα βρίσκονται σε νησιά με μεγάλη γεωγραφικά έκταση και δεν ανήκουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα , κριτήριο θα αποτελέσει τόσο η δυσχέρεια πρόσβασης λόγω μη ύπαρξης συχνών δρομολογίων πλοίων όσο και άλλοι γεωφυσικοί παράγοντες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 το επίδομα το λαμβάνουν υπάλληλοι με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του.

Προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α

Με βάση έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που παρουσιάστηκε πιο πάνω, το επίδομα το δικαιούνται υπάλληλοι περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως απομακρυσμένες-παραμεθόριες και προβληματικές κατηγορίας Α. Μέχρι να εκδοθεί νέα απόφαση ισχύει το ΦΕΚ 667/Β/11-11-1992 σύμφωνα με το οποίο προβληματικές περιοχές Α είναι οι ακόλουθες:

1. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κύθηρα). 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Επαρχία Οιτύλου). 3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Επαρχία Γορτυνίας). 4. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Περιοχές τέως Δήμου Ανδρίτσαινας και τέως Δήμου – Λαμπείας) 5. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Ιθάκη). 6. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Σκύρος). 7. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Παξοί, Αντίπαξοι, Οθωνοί, Ερρεκούσα, Μαθράκι). 8. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Περιοχή Αγράφων (Κοινότητες Καρβασαρά, Καρίτσας, Καροπλεσίου, Μολόχας, Μπελοκομίτη, Νεράιδας), Περιοχή Αργιθέας (κοινότητες Ανθηρού, Αργιθέας, Αργυρίου, Βλασίου, Βραγιανών, Δροσάτου, Ελληνικών Θερινού, Καλής Κώμης, Καρυάς, Καταφυλλίου, Κουμπουριανών, Λεοντίου, Μαράθου, Μεσοβονείου, Οξυάς, Πετρίλου, Πετρωτού, Πετροχωρίου, Στεφανιάδας, Φουντωτού). 9. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Βόρειες Σποράδες, Επαρχία Σκοπέλου). 10. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (νήσος Γαύδος, Αρχαία πόλη Λισός). 11. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (πλην πόλεως Κοζάνης και Πτολεμαΐδος). 15. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Επαρχία Φιλιατών) 16. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 17. «ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ»: Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.48Α/5/οικ.8352/30-3-2007 (ΦΕΚ 571/Β/20-4-2007) η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω αντί της “ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Επαρχία Αλμωπίας)” 18. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Άγιο Όρος, Αμουλιανή) 19. «ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Δήμοι Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Νικηφόρου, και τα Κοινοτικά Διαμερίσματα Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου του Δήμου Δράμας και η Κοινότητα Σιδηρόνερου» 20. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 21. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 22. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 23. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 24. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 25. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Επαρχία Κονίτσης, Επαρχία Μετσόβου και Επαρχία Πωγωνίου). 26. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 27. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28. «ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ» 29. «ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Δήμοι που απέχουν 20 χλμ από τα σύνορα: Αξιούπολης, Γουμένισσας, Δοϊράνης, Ευρωπού, Κιλκίς, Κρουσσών, Μουριών, Πολυκάστρου, Χέρσου και η Κοινότητα Λιβαδείων).» 

Ε. Άδειες Εκπαιδευτικών

Η διαφοροποίηση στις άδειες αποτελεί μία διαχρονική αδικία εις βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ως μόνιμοι, δικαιούστε πλέον

 • κανονική άδεια έως 10 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος(εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης) χωρίς μισθολογική απώλεια (περικοπή της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας)
 • αναρρωτική άδεια χωρίς περικοπή του ημερομισθίου
  • Έως 8 ημέρες με γνωμάτευση γιατρού (κατά ημερολογιακό έτος). Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού.
  • Πέραν των 8 ημερών κατ’ έτος ο υπάλληλος προσέρχεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
 • Άδεια ανατροφής διάρκειας 9 μηνών
  • +6 μήνες σε περίπτωση δίδυμης κύησης
  • +12 μήνες σε περίπτωση τρίδυμης κύησης
  • Σε περίπτωση το παιδί έχει γεννηθεί πριν την ημερομηνία διορισμού, η άδεια ανατροφής εκτιμάται με βάση τον ακόλουθο τύπο

Άδεια ανατροφής = (24 μήνες – ηλικία παιδιού σε μήνες κατά το διορισμό)(9/21)

 • Άδεια άνευ αποδοχών
  • Έως 1 μήνα ,μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Δ/ντή εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.
  • Έως 3 έτη συνολικά χορηγείται από τον Περιφερειακό Δ/ντή ύστερα από γνωμοδότηση του  ΑΠΥΣΔΕ.
  • Έως 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη σε εκπ/κό που αποδέχεται θέση σε Ευρωπαϊκή ένωση χορηγείται από το ΑΠΥΣΔΕ.
  • Έως 6 έτη συνεχώς ή τμηματικώς, εκπαιδευτικός του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε Ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου χορηγείται από το ΑΠΥΣΔΕ.

Ασφαλώς, εξακολουθείτε να μπορείτε να λάβετε και όλες οι υπόλοιπες άδειες που μπορούσατε να λάβετε ως αναπληρωτές (αιμοδοσίας, συμμετοχής σε δίκη, εκπαιδευτικές άδειες, κ.ά.).

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search