Για μια ακόμα φορά δεν θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις στο Βίδο, ιδιαίτερα