«Η κατάσταση στον τουριστικό τομέα, όσον αφορά τους εργαζομένους είναι απαράδεκτη.