• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Ανακλήθηκε η απόφαση της ποινής καθαίρεσης υποδιευθύντριας λόγω απεργίας

February 11, 2024 919

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων ανακλήθηκε η αδιανόητη καθαίρεση υποδιευθύντριας λόγω απεργίας

Η υποδιευθύντρια επομένως συμμετείχε σε μια καθόλα νόμιμη απεργία και καμία διοικητική αρχή φυσικά δεν είχε κανένα δικαίωμα να της επιβάλει καμία ποινή.

Το σκεπτικό

Λόγω εσφαλμένης υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών στον συγκεκριμένο κανόνα δικαίου, ήτοι στην παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021 (Α’136).

Συγκεκριμένα, η κα… είναι δόκιμη εκπαιδευτικός που υπέχει υποχρέωση αξιολόγησης προκειμένου να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός και όχι ως στέλεχος εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, και λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωσή της δεν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021

Αναλυτικά το έγγραφο

Ανάκληση της με αρ. Πρωτ. Φ.8.2/1.2/1107/7-2-2024 (ΑΔΑ: 65ΤΡ46ΝΚΠΔ-Ζ1Δ) Απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Απαλλαγή Υποδιευθύντριας από τα καθήκοντά της και ορισμός Υποδιευθύντριας στο Μειονοτικό Σχολείο Εχίνου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης». 

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του εδαφ.δ’,παρ.1, του άρθρου 7 του Ν.694/1977(ΦΕΚ 264/16-09-1977) με θέμα «Περί  Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητος εις Δ. Θράκην».

Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ24/13-02-2002) με θέμα «Οργάνωση των περιφερειακών  υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και  των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις των παραγράφων 1β του άρθρου 65 και 3 του άρθρου 68 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/8- 12-2014) με θέμα «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».  Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 56 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/3-08-2021) με θέμα  «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις της αριθ. 16287/08-02-1978 (ΦΕΚ 139/τ Β’/1978) Υ.Α. με θέμα «Περί του τρόπου  διορισμού Δ/ντών και Υ/ντών Μ/κών Σχολείων και αρμοδιοτήτων και καθηκόντων αυτών».  6. Την με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2012 (ΦΕΚ 1340/16-10-2012, τ. Β’) Υ.Α. «Καθορισμός των  ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών  μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

Την με αριθ. 1983Σ/111597/Ζ1/12-08-2013 (ΦΕΚ 2120/28-08-2013) Υ.Α. με θέμα «Διορισμός  Διευθυντών-Υποδιευθυντών Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  8. Την αριθμ. πρωτ. Φ.351.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ:6ΤΨ246ΝΚΠΔ-ΥΨΨ) Υ.Α. με θέμα: «Ορισμός  αναπληρωτών Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

Την αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/1.2/8954/12-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΨΕ46ΝΚΠΔ-Τ74) Απόφασή μας με θέμα:  «Διορισμός Υποδιευθυντών σε Μειονοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Ξάνθης».

Την αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/1.2/1107/7-2-2024 (ΑΔΑ: 65ΤΡ46ΝΚΠΔ-Ζ1Δ) Απόφαση της Περιφερειακής  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Απαλλαγή Υποδιευθύντριας από τα καθήκοντά της και ορισμός Υποδιευθύντριας στο Μειονοτικό Σχολείο Εχίνου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης»

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της με αρ. Πρωτ. Φ.8.2/1.2/1107/7-2-2024 (ΑΔΑ: 65ΤΡ46ΝΚΠΔ-Ζ1Δ) Απόφασης της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης λόγω εσφαλμένης υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών στον συγκεκριμένο κανόνα δικαίου, ήτοι στην παρ. 8 του άρθρου 56 του ν.  4823/2021 (Α’136).

Συγκεκριμένα, η…………………….του Αλέξανδρου  είναι δόκιμη εκπαιδευτικός που υπέχει υποχρέωση αξιολόγησης προκειμένου να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός και όχι ως στέλεχος εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, και λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωσή της δεν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021.

Η ΑΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ

ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ

Σε έξαρση το φαινόμενο των πολιτικών και συνδικαλιστικών διώξεων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αντιλαϊκής - αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης και  της επίθεσης που δέχεται συνολικά ο κόσμος της εργασίας. Διώξεις για πολιτική και συνδικαλιστική δράση: Από συμμετοχή σε νόμιμα προκηρυγμένη απεργία , σε κινητοποιήσεις σωματείων μέχρι και για διατύπωση άποψης!  Οι διώξεις είναι η συνέχεια των αντιδραστικών - απεργοκτόνων νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής θέτοντας όλο και μεγαλύτερα εμπόδια στην κήρυξη απεργίας, στη διοργάνωση συγκέντρωσης, στην πραγματοποίηση κινητοποίησης.

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search