Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη για τον τρόπο που δρουν οι διακινητές και χάνονται