Δεισιδαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και τους