Μπορεί η απεργία / αποχή που οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών είχαν κηρύξει να κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια