Είναι μερικά γεγονότα που δείχνουν την απόλυτη παρακμή μιας κοινωνίας. Όπως αυτό που έγινε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Ο βιασμός μιας