Όπως πετυχημένα το έχει διατυπώσει έμπειρος Έλληνας