Για την αποχώρηση της δημοτικής πλειοψηφίας προκειμένου να μην διεξαχθεί Δημοτικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση η