Μετά τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά και προϊόντα, στη βενζίνη και το ρεύμα, έρχονται σημαντικές αυξήσεις και στα διόδια, που ούτως ή άλλως τα